Eindexamens begonnen - vrees voor meer scholieren die zakken

Dit jaar gaan de strengere exameneisen in. Foto NRC / Merlin Daleman

Vandaag beginnen voor ruim 200.000 scholieren de eindexamens op de middelbare school. Vanaf dit schooljaar geldt voor alle leerlingen dat het gemiddelde cijfer van de vakken van het centraal eindexamen voldoende moet zijn.

Vanaf volgend jaar mogen leerlingen op de havo en het vwo voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één onvoldoende halen.

Door de strengere exameneisen zouden veel scholieren weleens kunnen gaan zakken. De verscherping zal leiden tot een verdubbeling van het aantal gezakte leerlingen, stelde de VO-raad, de koepelorganisatie van het voortgezet onderwijs, vorig jaar op basis van berekeningen.

LAKS: het wordt hierdoor alleen maar erger

Ook het Landelijk Aktie Komitee (LAKS) maakt zich zorgen over de stijging van het aantal scholieren dat zakt voor het eindexamen. De laatste jaren laten een dalende trend zien. LAKS verwacht dat het door de verhoging van de exameneisen alleen maar erger wordt.

Chanine Drijver, voorzitter van LAKS, zei hier eerder over:

“De minister snijdt zichzelf hiermee in de vingers. Door de strengere eisen zal de schooluitval toenemen, terwijl ze dit juist wil tegengaan en van vroegtijdige schoolverlaters een nieuw speerpunt heeft gemaakt.”

‘Minder geslaagde scholieren op havo en vwo’

NRC-onderwijsredacteur Mark Hoogstad over de neerwaartse trend in slagingspercentages:

“Uit cijfers van het ministerie van Onderwijs blijkt dat in 2006 ruim 93 procent van de havo-, vwo- en vmbo-scholieren zijn diploma haalde. Vorig jaar was dat nog slechts 90,5 procent. De dalende slagingspercentages komen vooral voor rekening van de schooltypen die de laatste jaren juist aan populariteit (meer leerlingen) wonnen: havo en vwo.

Een van de verklaringen is volgens het ministerie het feit dat relatief veel leerlingen met een vmbo-diploma moeite hebben met het onderwijsniveau na hun overstap naar de havo. Dit geldt ook voor leerlingen die doorstromen van havo naar vwo, of van het vmbo naar het mbo. Met andere woorden: de schooltypen sluiten onvoldoende op elkaar aan. Dat is een veelgehoorde klacht in het Nederlandse onderwijs.”