Correcties en aanvullingen

Tata Steel

In het artikel See, buy, fly met Lakshmi Mittal (12 mei, Economie, pagina 13) staat dat de Indiase staaltycoon Lakshmi Mittal de eigenaar is van de voormalige Hoogovens in IJmuiden. Dit is niet juist. De voormalige Hoogovens zijn in handen van Tata Steel. Mittal Steel bezit onder meer staalfabrieken in Bremen, Duinkerken en Gent.