Ruim tienduizend klachten over eindexamens na dag één

Foto Hollandse Hoogte /Sabine Joosten

De eerste dag van de eindexamens heeft tot meer dan tienduizend klachten geleid, ongeveer drieduizend meer dan vorig jaar, zo meldt een woordvoerder van LAKS vanavond aan persbureau Novum. Vandaag begonnen ruim 200.000 middelbare scholieren aan de afsluitende examens, met strengere eisen dan voorheen.

‘s Ochtends begonnen de havisten met kunst, leerlingen van het vmbo startten met beroepsgerichte vakken. De vwo’ers startten ‘s middags met Nederlands. De teller stond eerder vanavond op ruim tweeduizend door een grote serverstoring. Een woordvoerder van het Landelijke Aktie Komitee Scholieren (LAKS) liet toen al weten dat het werkelijke aantal klachten veel hoger zou liggen. Ook aan het eind van de avond blijven de klachten binnenstromen: rond half tien vanavond stond de teller nog op krap achtduizend klachten.

Vanwege de toestroom aan klachten lag de site examenklacht.nl rond 17.00 uur korte tijd plat. De server kon het grote aantal bezoekers niet aan. Vermoedelijk zijn daardoor nog vele klachten niet geteld en zijn de exacte cijfers nog niet binnen. Even na 21.00 uur is het aantal al opgelopen tot bijna 7800.

De vwo’ers klaagden tot nu toe het meest, meer dan 5600 meldingen kwamen er binnen over het examen Nederlands. Wat daar is misgegaan, kan LAKS nog niet zeggen. De havisten klaagden met ruim 1400 klachten vooral over Biologie.

Ruim zeshonderd klachten kwamen binnen over het havo-kunstexamen. Het ging om een digitaal examen en veel scholieren hadden last van haperende software en uitvallende computers. Bij een leerling zou de computer zeven keer zijn uitgevallen. Ook werd een clip van zangeres Lady Gaga door sommige leerlingen als aanstootgevend gezien.

‘Strengere regels kunnen leiden tot meer zakkende leerlingen’

Het is het eerste jaar dat de aangescherpte exameneisen gelden. Leerlingen moeten bij de vakken van het centraal examen gemiddeld een voldoende scoren. Het LAKS verwacht daardoor meer klagers, mede omdat leerlingen onzeker zijn over hun resultaat.

De verscherping zal leiden tot een verdubbeling van het aantal gezakte leerlingen, stelde de VO-raad, de koepelorganisatie van het voortgezet onderwijs, vorig jaar op basis van berekeningen.

De examens voor havo- en vwo-leerlingen duren dit jaar tot 1 juni, dan staan Spaans, Russisch, Fries, Turks en Arabisch op het programma. De laatste dag voor vmbo-leerlingen is 30 mei. De uitslagen worden ongeveer twee weken later bekendgemaakt.