Wij willen balletjes!

Zoveel bedraagt de historisch lage marktrente die de Nederlandse staat momenteel betaalt als zij voor tien jaar geld wil lenen. Het laagst sinds 1946. Dat is goed nieuws voor Jan Kees de Jager en de Nederlandse schatkist. Tegelijkertijd zal het resulteren in nog grotere verliezen bij woningcorporatie Vestia. Die worstelt met de oplopende kosten van een speculatieve derivatenportefeuille van tientallen miljarden euro’s waarbij gegokt werd op een rentestijging.

Liefhebbers van een beschuitje of peperkoek aan het ontbijt hebben de sympathie van de NMa. En ook die van kroketten en gehaktstaven trouwens. De kartelwaakhond heeft dit jaar al tweemaal hard gegromd bij twee voorgenomen combinaties in de Nederlandse voedingsindustrie.

In februari gaf de mededingingsautoriteit nog geen toestemming voor de fusieplannen van de snackfabrikanten Ad van Geloven en Royaan. Een maand geleden stak de NMa voor de overname van de Almelose bakkerij Bolletje door Continental Bakeries een zelfde soort stokje. De kartelpolitie maakt zich zorgen over een beperktere keuzemogelijkheid voor supermarkten en consumenten van beschuit en huismerkontbijtkoek.

De verkoop van de bekende fabriek uit Almelo liep deze week tegen nóg een hobbel op – een interne dit keer. Er is gedonder in de top. De algemeen directeur en de voltallige raad van commissarissen traden af wegens ‘verschil van inzicht’ over het verkoopproces. Verschil van inzicht met de verkopende aandeelhouder, de familie Ter Beek.

Twee telgen van de oprichtersfamilie nemen nu als commissaris het heft in handen. Ook keert de vorige directeur terug op zijn post. Interessant scenario voor een bedrijf dat vorig najaar besloot om na 144 jaar zijn zelfstandigheid prijs te geven. Gaat het conflict om de discussie met de toezichthouder of zouden de Ter Beekjes gewoon een hogere prijs willen bedingen dan de afgetreden top heeft onderhandeld?