Waarborgfonds stimuleerde aankoop risicoproducten woningcorporaties

Vestia, de grootste woningcorporatie van Nederland, bleek door handel in risicovolle producten een miljardenschuld te hebben opgebouwd. Foto Flickr / CorporatieNL

De directie van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) heeft jarenlang gestimuleerd dat woningcorporaties risicovolle producten van banken kochten. Het WSW moest de financiële risico’s analyseren, maar kon dat nauwelijks en keurde de ingewikkeldste renteverzekeringen goed. Dat zeggen betrokkenen uit de sector en bankiers vanochtend in NRC Handelsblad.

Grote banken als ABN Amro, Fortis, Deutsche Bank, Barclays en Credit Suisse presenteerden nieuwe producten op het kantoor van het WSW in Hilversum. “Dan kwam er een briefje terug van het WSW”, zegt een bankier die anoniem wil blijven. “Prima product.” Een andere betrokkene: “Die bankiers kwamen gewoon langs om een soort vrijbrief te halen.”

Banken verkochten complexe producten die niet bij corporaties pasten

Banken zeiden vervolgens tegen woningcorporaties dat ze de financiële producten bij het WSW hadden laten keuren. Ook ging WSW-directielid Martijn Rink zelf langs bij internationale banken om presentaties over financiële producten bij te wonen.

Volgens bronnen in de bankensector was er bij het WSW (circa 45 medewerkers) te weinig financiële kennis. Banken konden zo complexe producten verkopen die helemaal niet bij corporaties passen. Een aantal banken waarschuwde het WSW en corporaties voor deze complexe financiële producten.

‘WSW had veel harder moeten optreden’

Het WSW staat borg voor leningen aan corporaties en controleert per kwartaal de nieuwe renteverzekeringen (derivaten) die ze afsluiten. In de praktijk werkte het toezicht niet goed, zegt een betrokkene. “Sommige corporaties leverden geen informatie aan over hun derivatenposities. Het WSW had veel harder moeten optreden en er achteraan moeten gaan.”

Ook Vestia weigerde te rapporteren aan het WSW, meldde deze krant eerder. Volgens betrokkenen trof het WSW nooit sancties. Daardoor kon bij Vestia de van fraude verdachte kasbeheerder Marcel de V. ongezien voor miljarden aan risicovolle rentecontracten afsluiten.

Het WSW zegt in een schriftelijke verklaring dat overleg met banken en beleggers nodig is om corporaties “op verantwoorde wijze” te laten lenen. Omdat Vestia “precair” overleg met banken voert over de rentecontracten, wil het WSW nu niet reageren.