Tel in 30 minuten de bijen in uw tuin

Bent u er bij? Het is bijentelweekend. Bijenorganisaties willen weten welke bijensoorten het meest worden gezien. „Kies een zonnige periode van dertig minuten. Zoek in de tuin naar bijen op bloemen, bladeren en op open grond Probeer foto’s te maken”, staat in de ‘spelregels’ op www.jaarvandebij.nl, waar waarnemingen kunnen worden gemeld. Daar staat een ‘zoekkaart’ met afbeeldingen van twintig bijensoorten, die moet helpen bij het identificeren van de bij.

Aanleiding voor het telweekend is de belabberde situatie waarin de bij zich bevindt. Sinds een jaar of vijf zien imkers 20 procent van de honingbijpopulatie sterven, vermoedelijk door een parasiet die bijenbloed zuigt en de dieren verzwakt. Bovendien verdwijnen ook veel wilde bijen; ruim de helft van de 357 soorten in Nederland staat op de lijst van bedreigde diersoorten.

Het tellen van bijen moet vooral bijdragen aan de bewustwording bij het grote publiek. Directeur Jeroen Vorstman van de Nederlandse Bijenhouders Vereniging verwacht dat ongeveer vijftienhonderd mensen meedoen. „Niet alle waarnemingen zullen even betrouwbaar zijn,” zegt hij, „want het is lastig om de bijensoorten te onderscheiden”. Maar Vorstman is al blij als veel mensen aandacht krijgen voor bijen. „Als iedereen in zijn tuin een lavendelplantje zou neerzetten, dan zijn we al een heel eind.”