Passend onderwijs pas volgend jaar van start

De invoering van het passend onderwijs wordt met een jaar uitgesteld, tot het schooljaar 2014/2015. Dat heeft demissionair minister Van Bijsterveldt (Onderwijs, CDA) vrijdag geschreven aan de Eerste Kamer. De bezuiniging van 300 miljoen euro die met de invoering van het passend onderwijs gepaard zou gaan, was al geschrapt in het ‘Lente-akkoord’ van VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie.

Doel van het passend onderwijs is dat kinderen met leerproblemen zoveel mogelijk binnen het reguliere onderwijs worden opgevangen en alleen als het echt niet anders kan naar het speciaal onderwijs gaan. Scholen in het reguliere onderwijs moeten hun organisatie aanpassen om deze nieuwe groep leerlingen op te kunnen vangen.

Door de politieke crisis van de afgelopen maanden heeft de behandeling van de wet over passend onderwijs vertraging opgelopen. Daardoor is voor scholen onduidelijk aan welke eisen ze straks moeten voldoen. Van Bijsterveldt heeft daarom tot uitstel besloten. „Schoolbesturen kunnen pas echt aan de slag met de voorbereiding op het nieuwe stelsel op het moment dat duidelijk is hoe het definitieve wettelijke kader eruit ziet”, schrijft ze de senaat.

Veel scholen hebben de afgelopen maanden medewerkers ontslag aangezegd, vanwege de aangekondigde bezuinigingen. Nu die niet doorgaan, kunnen schoolbesturen „eventuele ontslagaanzeggingen die het directe gevolg zijn van de bezuiniging intrekken”, aldus de minister.

Ton Rolvink van de Algemene Onderwijsbond is tevreden over het besluit van Van Bijsterveldt om de invoering van het passend onderwijs een jaar uit te stellen en definitief een streep te zetten door de bezuinigingen. „Afspraken over sociale plannen kunnen de ijskast in, we zullen opnieuw met de minister en de werkgevers om de tafel moeten. Daarbij is ons doel uiteraard om alle negenduizend collega’s die ter discussie stonden voor het onderwijs te behouden, want we hebben ze hard nodig om van passend onderwijs een succes te maken.”