VNG stemt in met cao gemeente

Gemeentepersoneel krijgt dit jaar toch een loonsverhoging van 2 procent. Het bestuur van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) houdt vast aan het in april bereikte principeakkoord met de bonden over een cao waarin die loonsverhoging is vastgelegd.

Vorige week riep demissionair minister Spies (Binnenlandse Zaken, CDA) de VNG nog op om die loonsverhoging te schrappen, omdat in het wandelgangenakkoord van CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie een nullijn voor alle ambtenaren, behalve voor medewerkers in de zorg, is afgesproken.

De VNG legt die oproep naast zich neer, zo heeft het bestuur gisteren besloten. Volgens de Rotterdamse wethouder en voorzitter van de VNG-werkgeversdelegatie, Jantine Kriens, wordt het principeakkoord met een positief advies aan de leden voorgelegd. Behalve een loonsverhoging van 2 procent krijgt het gemeentepersoneel ook een eenmalige uitkering van 200 of 400 euro.

Maar vanaf volgend jaar geldt, wat de VNG betreft, wel de nullijn. Kriens zei in het blad Binnenlands Bestuur niet uit te sluiten dat in de cao-onderhandelingen voor 2013 wordt aangestuurd op loonsverlaging.

Gemeenten betalen de loonsverhoging van 2 procent overigens zelf. Het Rijk kort gemeenten met 160 miljoen euro. Dat bedrag wordt ingehouden op het Gemeentefonds. Volgens Kriens betalen gemeenten die loonsverhoging weliswaar zelf, maar op termijn leveren de nu gemaakte cao-afspraken geld op omdat reorganisaties nu makkelijker doorgevoerd kunnen worden. Zo is afgesproken dat werkgevers bij ruimere openingstijden van de gemeenteloketten niet meer automatisch gebonden zijn aan extra toelagen of overwerkkosten.

Abvakabo FNV, de grootste ambtenarenbond, noemt het ‘verstandig’ dat het VNG-bestuur de oproep van Spies om het principeakkoord open te breken, naast zich neer heeft gelegd. Volgens Abvbakabo-bestuurder Bert de Haas is het akkoord een „verantwoord pakket maatregelen waarmee de sector en werknemers sterker door deze crisis komen. Andere overheidssectoren kunnen een voorbeeld aan dit akkoord nemen.”