Uitgeprocedeerde Irakezen niet happig op aanbod Leers

Het voorstel van minister Leers vond geen aftrek bij de uitgeprocedeerde Irakezen. Foto NRC Handelsblad / Roel Rozenburg

De uitgeprocedeerde Irakezen die actievoeren bij het asielzoekerscentrum in het Groningse Ter Apel zijn niet ingegaan op een aanbod van minister Leers. Die was voornemens de actievoerders een week bedenktijd te geven om een vrijwillige terugkeer naar Irak te overwegen.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken meldt na gesprekken met de asielzoekers dat een oplossing momenteel niet voorhanden is. Minister Leers van Immigratie en Asiel hoopte de impasse te doorbreken door onderdak te verschaffen aan diegenen die na de week bedenktijd zouden besluiten vrijwillig te vertrekken. De weigeraars zouden het onderdak echter kwijtraken.

Deze week sloegen zo’n zeventig Irakezen een tentenkamp op in het Groningse dorp. De asielzoekers willen een verblijfsvergunning in Nederland, of toestemming om asiel aan te vragen in een ander Europees land, zonder teruggestuurd te worden naar Nederland.

De asielzoekers zijn bang dat hun de dood wacht als zij terugkeren naar hun eigen land en willen dat de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) hun situatie opnieuw bekijkt. De Nederlandse autoriteiten vinden echter dat het inmiddels weer veilig is in Irak.