Griekenland: al krimp van 20 procent

Veel Grieken praten over groei en bezuinigingen alsof ze elkaar uitsluiten. ‘De economie wordt kapot bezuinigd’. Daarbij liggen vooral de belastingverhogingen onder vuur, die geen enkel positief effect hebben gehad.

Leden van de trojka van EU, IMF en ECB zien ze naast elkaar. Griekenland moet bezuinigen om van de grote schuld af te komen. En tegelijk drastisch hervormen om concurrerender te worden, zodat de economie kan aantrekken.

Op dit moment domineert echter niet de economische theorie, maar de harde werkelijkheid het debat. De werkloosheid is gestegen naar 21,7 procent. Het bruto binnenlands product is ongeveer eenvijfde lager dan vijf jaar geleden. Dat heeft grote sociale en financiële consequenties.

Alle politieke partijen die de kiesdrempel hebben gehaald, hebben ‘groei’ voor in de mond en zeggen dat daartoe iets moet veranderen aan de strakke afspraken met internationale kredietverstrekkers. .

De socialistische Pasok, nu aan zet in de formatie, wil van de EU een jaar extra om aan de afgesproken verplichtingen te voldoen. Nieuwe Democratie zoekt het in belastingverlagingen, die investeringen en consumptie moeten stimuleren. Het geld moet worden gevonden door privatiseringen en het verminderen van bureaucratie.

Het IMF, dat in de trojka de rol heeft van Planbureau schaduwministerie van Financiën en Rekenkamer tegelijk, stelt zich afwachtend op. Als er geen regering is om mee te praten, kunnen ook geen plannen worden doorgerekend. Grieken mogen hun land besturen zoals ze dat willen, zolang de cijfers uiteindelijk maar de gewenste uitkomst geven.

En dat blijft het probleem. Zelfs als de enorme rentebetalingen buiten beschouwing worden gelaten en de staatsschuld zou worden geschrapt, dan is er de volgende dag alweer een tekort en moet opnieuw geld worden geleend. Ruimte voor echt ander beleid en een einde aan de bezuinigingskoers is er pas als die afhankelijkheid van de financiële markten voorbij is.

Marloes de Koning

    • Marloes de Koning