De wereld vergaat niet op 21 december 2012

Is 2012 volgens de oude Mayakalender het einde der tijden? Hebben de Maya’s voorspeld dat de wereld eind dit jaar vergaat zoals allerlei pseudowetenschappelijke theorieën beweren? Niks daarvan.

In het jaar 813 schilderde een Mayaschrijver op de muur van zijn huis berekeningen van de cycli van de maan en van de planeten Mars en Venus. Volgens deze oudst bekende Mayakalender is 2012 alleen het einde van een lange cyclus en volgen zulke cycli elkaar vanzelf op. Dat denkbeeld van continuïteit staat haaks op de westerse obsessie met een ‘eindtijd’ en weerspreekt de hardnekkige mythe dat die door de Maya’s zou zijn aangezegd.

De muur met berekeningen maakt deel uit van een huis dat is blootgelegd op een plek in het regenwoud waar tot de tiende eeuw een Mayastad stond. Die is door archeologen Xultún gedoopt, ‘sluitsteen’, en ligt in het departement Petén, in het noorden van Guatemala. Hij is ontdekt in 1915 en pas de laatste jaren opgegraven onder leiding van de archeoloog William Saturno van Boston University.

De hiëroglyfen op de muren zijn ontcijferd door David Stuart, hoogleraar Midden-Amerikaans schrift aan de universiteit van Texas. Hun bevindingen zijn vandaag gepubliceerd in weekblad Science. De Maya’s bestudeerden de nachtelijke hemel om zons- en maansverduisteringen te kunnen voorspellen. Hun periodieke rituelen volgden de beweging van de hemellichamen.