11 procent leraren hbo gaf genadezes

Een kwart van de docenten in het hoger beroepsonderwijs zegt door het management onder druk te zijn gezet om een voldoende te geven aan een student die dat eigenlijk niet verdiende. Eén op de negen docenten heeft aan die druk toegeven en zegt wel eens een ‘genadezes’ te hebben uitgedeeld.

Dat blijkt uit een enquête die is gehouden onder 1.600 hbo-docenten die lid zijn van de Algemene Onderwijsbond (AOb). Ruim 500 docenten vulden de vragenlijst in. Onder de respondenten waren de vijftigplussers oververtegenwoordigd.

Het hbo werd de afgelopen jaren geplaagd door ophef over onterecht verstrekte diploma’s. Het ging onder meer mis op de Hogeschool Inholland, Windesheim en de Hanzehogeschool. Alle instellingen hebben volgens de onderwijsinspectie hun leven inmiddels gebeterd.

Als gevolg van deze affaires is de bureaucratische druk op de hogescholen toegenomen, aldus de respondenten van de AOb. In de ogen van de ondervraagden reageren de onderwijsinspectie en de eigen bestuurders met een overdreven verantwoordingsplicht. Zo zegt een docent: „Ik ben minstens de helft van mijn werktijd bezig met het administreren van wat ik heb gedaan of niet gedaan heb.” Ongeveer de helft van de ondervraagden vindt de bureaucratie wel meevallen, de andere helft heeft er erg veel last van.

Docenten zeggen massaal een enorme kloof te ervaren tussen werkvloer en top. „De voorzitter van het college van bestuur ken ik alleen uit de actualiteitenprogramma’s”, constateert een docent van een grote hogeschool.

Bijna de helft van de respondenten vindt de werkdruk te hoog, de andere helft vindt die hanteerbaar. Zeven op de tien leraren zeggen wel dat de werkdruk de laatste tijd is toegenomen. Ontevreden zijn docenten over de mogelijkheid om hun vakkennis bij te houden, tweederde vindt dat daar onvoldoende tijd en mogelijkheden voor zijn. De helft van de docenten vindt dat ze te weinig tijd hebben om goed te kunnen beoordelen.