Vestia wil Stadswonen en Zuidplas verkopen

De noodlijdende woningcorporatie Vestia onderhandelt over de verkoop van twee van haar woonbedrijven, studentenhuisvester Stadswonen in Rotterdam en Zuidplas in Nieuwerkerk aan den IJssel. Het gaat in totaal om bijna 10.000 woningen en een aantal bedrijfspanden, ruim 10 procent van het totale vastgoed van Vestia.

Vestia kampt met een tekort van 1,6 miljard euro door risicovolle rentecontracten. Om uit de schulden te komen, wil Vestia de komende tien jaar 15.000 woningen verkopen.

Geïnteresseerd in Stadswonen (7.000 woningen plus 32.000 vierkante meter bedrijfsruimte) is onder meer studentenhuisvester Duwo in Delft. Zuidplas (2.650 huurwoningen) is in gesprek met Woonpartners Midden-Holland uit Waddinxveen en Mozaïek Wonen uit Gouda.

Ook stopt Vestia voor onbepaalde tijd met de grootschalige renovatie van woningen, bevestigt de corporatie naar aanleiding van een bericht in het AD. De corporatie kan niet meer lenen om te renoveren, omdat het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geen leningen meer borgt van Vestia. „Renovatieplannen die op nieuwbouw lijken” zijn hierdoor onmogelijk, aldus Vestia.

Eerder meldde Vestia dat er niet wordt bezuinigd op „onderhouds- en verbeterprogramma’s”. Volgens Vestia gaat het hier om klein onderhoud dat uit de begroting kan worden betaald. „Vervanging van wc-potten en lekkende kranen gebeurt zoals tot nu toe gebruikelijk is en verandert dus niet”, aldus Vestia.

„Regulier onderhoud is wettelijk verplicht en noodzakelijk om je vastgoed op waarde te houden”, reageert Peter Snijders van Landelijke Huurdersvereniging Vestia. „Vestia doet het steeds voorkomen alsof de huurder niet wordt getroffen en dan blijkt het toch anders te zijn.”