Van Abbe wil besparen door internationaal samenwerken

Het Van Abbemuseum in Eindhoven gaat de samenwerking intensiveren met het Museum van Hedendaagse Kunst Antwerpen (MuHKA) en het culturele instituut Salt in Istanbul en verwacht daarmee flink op de kosten te kunnen besparen. Dat blijkt uit de beleidsnotitie 2013-2017 die de directie van het museum samen met het college van burgemeester en wethouders in Eindhoven heeft geschreven.

Het Eindhovense museum voor hedendaagse kunst werkt al samen met de twee buitenlandse instituten, maar vooral door het samen organiseren van tentoonstellingen. In de komende jaren moet de samenwerking in opslag, digitalisering, verwerving van werken en collectie-uitwisselingen verder gestalte krijgen.

Het Van Abbe vult in de komende vijf jaar een bezuiniging in die oploopt tot structureel 6 ton per jaar. In totaal gaat het om 2,3 miljoen euro tot en met 2017. Daarmee voldoet het museum aan wensen van de gemeenteraad om meer zijn eigen broek te kunnen ophouden.

Het museum kiest deels een andere weg dan een door de gemeenteraad aangestelde commissie van wijzen een maand geleden adviseerde. Die stelde dat het museum teveel „met de rug naar de stad stond” en zag mogelijkheden om meer inkomsten te halen uit betalende bezoekers. Het museum ziet die mogelijkheden minder. Wel wil het museum meer van de eigen collectie tonen en meer gaan samenwerken met Eindhovense instellingen als de Design Academy, zoals de commissie van wijzen ook adviseerde.

„Dat gebeurt nu al, maar het museum moet dat meer zichtbaar maken en het kan intensiever”, zegt wethouder Mary-Ann Schreurs (cultuur, D66). Zij noemt het knap dat de directie in staat is „niet kil te bezuinigen, maar door intensiever samen te werken de kostenbesparing denkt te kunnen halen”. Daardoor is het reduceren van personeel, zoals de commissie van wijzen adviseerde, volgens de museumdirectie niet nodig.

Het Van Abbe, nu nog een gemeentemuseum, zal in de komende jaren verzelfstandigen. Daartoe moet de directie nog voor het eind van het jaar een plan voorleggen.