Romney, maar vooral Santorum, niet blij met homosteun Obama

Barack Obama gisteren in gesprek met Robin Roberts van ABC's Good Morning America, tegen wie hij zijn steun voor het homohuwelijk uitsprak. Foto AP / Pete Souza

Mitt Romney heeft mild en volgens de verwachtingen gereageerd op Barack Obama’s steun voor het homohuwelijk. De Republikeinse kandidaat voor de presidentsverkiezingen “gelooft” dat het huwelijk iets is tussen een man en een vrouw.

“Dat is mijn eigen voorkeur op het gebied van dit zeer gevoelige onderwerp. En zo zijn er wel meer op sociaal-maatschappelijk vlak. Maar mijn mening is nog steeds dezelfde als toen ik nog gouverneur was.”

Voormalig presidentieel kandidaat Rick Santorum ging er veel harder in. Hij noemde het een “poppenkast” en “zonder twijfel een poging om Obama’s harde linkse achterban op voorhand te mobiliseren voor de verkiezingen in november”.

“Gelukkig heeft het Amerikaanse publiek, wanneer het de kans krijgt om de daadwerkelijke gevolgen van een dergelijk fundamentele verandering in onze samenleving te overzien, consequent gekozen voor het handhaven van een man-vrouw huwelijk: de fundamentele bouwsteen van onze samenleving die de grootste kans biedt op gezonde, gelukkige kinderen en een rechtvaardige en welvarende samenleving.”

Burgemeester van New York Michael Bloomberg stelt dat de beslissing van Obama een “groot keerpunt” in de geschiedenis van Amerikaanse burgerrechten is. 

“Niet eerder steunde een van onze presidenten op dit gebied zo’n grote wijziging die niet unaniem door het volk gesteund wordt. De mars van de vrijheid die is ingezet tijdens de revolutie in 1776 gaat door. En welke tegenslag zich ook mag voordoen in welke staat dan ook, vrijheid zal de angst overwinnen en gelijkheid zal zegevieren op buitensluiting.”