'Rio+20' wordt veel te duur voor het Europees Parlement

Er gaat volgende maand geen delegatie van het Europees Parlement naar de grote duurzaamheidsconferentie in Rio de Janeiro. Volgens de leider van de delegatie, de Nederlandse Europarlementariër Gerben-Jan Gerbrandy (D66) zouden de kosten voor de driedaagse top zo’n 200.000 euro bedragen.

De milieucommissie van het parlement vond dat bedrag, mede gezien de economische crisis in Europa, te hoog voor een delegatie die zou bestaan uit ongeveer elf Europarlementariërs en enkele stafleden. Dat de prijs van hotelkamers stijgt bij dit soort grote conferenties is gebruikelijk, zegt Gerbrandy, maar niet tot 800 euro per nacht met de verplichting om minimaal tien nachten te reserveren. Sommige delegatieleden zouden niet meer dan twee nachten in Rio zijn.

Het Europees Parlement heeft overwogen om Gerbrandy dan maar alleen te sturen. Maar daar is van afgezien omdat het zou betekenen dat de meeste politieke geledingen niet vertegenwoordigd zouden zijn.

De Europese Commissie, die intussen onderzoekt of de eigen delegatie van ongeveer vijftig mensen ook moet worden ingekrompen, heeft een klacht ingediend bij de Braziliaanse autoriteiten.

Gerbrandy zegt dat hij nu op persoonlijke titel naar de conferentie gaat. Hij probeert andere delegatieleden zover te krijgen om hetzelfde te doen. Gerbrandy onderzoekt of hij de kosten kan betalen uit het reisbudget dat hij als Europarlementariër ontvangt. Zo niet dan betaalt hij de reis zelf. Hij beseft dat het ontbreken van een officiële status als conferentiedeelnemer ten koste gaat van de invloed die hij heeft op de onderhandelingen.

Volgens Gerbrandy hadden de eisen waaraan het hotel moet voldoen best wat naar beneden kunnen worden bijgesteld. „Maar gezellig met zijn allen in een jeugdherberg, klink misschien wel leuk, maar is geen goed idee.” De delegatieleden moeten ook ministers en regeringsleiders kunnen ontvangen voor overleg en achtergrondgesprekken.

Het hotel waar de Europarlementariërs zouden worden ondergebracht zat op zo’n anderhalf uur reizen van het hotel van de Europese Commissie. Dat zou volgens Gerbrandy heel onhandig zijn geweest, omdat het bijna onmogelijk zou zijn om aan het eind van de dag met de Europese Commissie te overleggen over het verloop van de onderhandelingen.