Rebellen Congo willen strijd niet staken en negeren ultimatum

Net aangekomen Congolese vluchtelingen staan in de rij in het vluchtelingenkamp Nikimira in West Rwanda. Foto Reuters / Graham Holliday

Een groep Congolese legerdeserteurs die onlangs besloot een nieuwe rebellenbeweging in het leven te roepen, geeft geen gehoor aan een ultimatum van de regering om de wapens neer te leggen. Dat heeft een van de leiders van de rebellen vandaag gezegd, aldus persbureau AP.

Duizenden mensen in Oost-Congo zijn de afgelopen tijd voor het geweld tussen rebellen en regeringstroepen op de vlucht geslagen. Vele vluchtelingen hebben hun heil gezocht in kampen in buurland Rwanda.

Rebellen: bepaling vredesakkoord niet ten uitvoer gebracht

De rebellen dienden voorheen onder Bosco Ntaganda, een generaal die wordt gezocht door het Internationaal Strafhof. Begin april deserteerden de eerste militairen uit het leger, naar eigen zeggen omdat de regering er niet in geslaagd is de bepalingen uit een vredesakkoord van 23 maart 2009 ten uitvoer te brengen.

In dit vredesakkoord was opgenomen dat de inmiddels opgeheven rebellenbeweging CNDP zou worden opgenomen in de Congolese strijdkrachten.

Uiteindelijk bracht dit de Congolese regering in verlegenheid, omdat Ntaganda, ex-leider van de CNDP, wordt gezocht wegens oorlogsmisdrijven. Met name met de belofte van de regering om Ntaganda op te pakken werd kwaad bloed gezet bij de voormalige leden van de CNDP.

Naam rebellenbeweging, M23, verwijzing naar datum vredesakkoord

In de bossen van Oost-Congo hergroepeerden de deserteurs zich en richtten een nieuwe rebellengroep op, die zij M23 noemen, een verwijzing naar de datum van het vredesakkoord.

Het Congolese leger zei afgelopen weekeinde terrein te hebben gewonnen op de rebellen, die tot aan de grens met Rwanda zouden zijn teruggedrongen. Het leger stelde een staakt-het-vuren voor en verzocht de rebellen terug te keren in de krijgsmacht.

Dit ultimatum verliep vandaag. Er bestaat dus een gedegen kans dat het geweld binnenkort weer oplaait.