Lichte groei in industrie

De gemiddelde dagproductie van de Nederlandse industrie was in maart 2012 bijna 1 procent hoger dan in maart 2011. Dat heeft het Centraal Bureau voor de Statistiek vandaag bekendgemaakt.

In februari kromp de productie nog met bijna 3 procent ten opzichte van een jaar eerder. Carnaval viel in 2011 in maart en in 2012 in februari. Wellicht heeft dit de productiegroei in februari geremd en in maart een impuls gegeven.

De productiegroei was in maart het grootst in de chemische industrie en de voedings- en genotmiddelenindustrie. In de transportmiddelenindustrie en de elektrotechnische en elektrische apparatenindustrie daarentegen kromp de productie.

Voor het bepalen van de ontwikkeling van de productie voor de korte termijn kan volgens het CBS het beste gekeken worden naar voor seizoenseffecten gecorrigeerde cijfers. Omdat de seizoensvrije maandcijfers soms een wat grillig verloop vertonen, wordt hiervoor het tweemaandsgemiddelde ten opzichte van twee maanden eerder gebruikt. Na correctie voor werkdageffecten en seizoensinvloeden was de industriële productie in de periode februari-maart 2012 ruim 1 procent kleiner dan die in december 2011-januari 2012. (NRC)