'Lente-akkoord' gaat binnen week naar CPB

Het bezuinigingsakkoord van de zogeheten Kunduz-coalitie over de begroting van komend jaar wordt binnen een week voorgelegd aan het Centraal Planbureau. Dan zal blijken welke effecten het plan van VVD, CDA, D66 GroenLinks en ChristenUnie op het begrotingstekort, de werkgelegenheid en de koopkracht hebben.

De partijen kwamen gisteren met minister Jan Kees de Jager (Financiën, CDA) en staatssecretaris Frans Weekers (Financiën, VVD) bijeen om de details van het akkoord verder uit te werken. Twee weken geleden werd een akkoord bereikt over 12 miljard aan aanvullende bezuinigingen en lastenverzwaringen dat het mislukte Catshuisakkoord moet vervangen. Alle betrokkenen zijn optimistisch over een snelle afronding. „Het gaat om grote bedragen die we nog moeten invullen. Maar iedereen is ook overtuigd van het belang voor het land dat we er op een goede manier uitkomen”, aldus een betrokkene.

Vooral op het gebied van de zorg en de sociale zekerheid moeten de bezuinigingen en lastenverzwaringen verder worden uitgewerkt. Vanmiddag praten de twee demissionaire regeringspartijen en drie oppositiepartijen met De Jager verder. Maandag en dinsdag komen de ministers Schippers (Zorg, VVD) en Kamp (Sociale zaken, VVD) bij de fractiekamer van D66 langs, waar alle gesprekken worden gehouden. De plaats benadrukt dat de Kamer en niet het kabinet het initiatief tot het het akkoord nam.

Met Kamp zullen de partijen vooral spreken over het pensioenakkoord dat door de nieuwe plannen lijkt te sneven. Dat akkoord kreeg de minister pas na lang onderhandelen met de sociale partners door de Tweede Kamer. Daarin was geregeld dat de AOW-leeftijd in 2020 met een jaar verhoogd zou worden. De eerste verhoging van die leeftijd, van één maand, vindt nu al volgend jaar plaats. Onduidelijk is wat de status van de eerder gemaakte pensioenafspraken met de vakbonden is.

De timing van de uitwerking van het akkoord is strikt. Na de doorrekening door het Centraal Planbureau worden de nieuwe begrotingsafspraken in de Voorjaarsnota verwerkt. Die nota moet uiterlijk 1 juni naar de Tweede Kamer en zal over twee weken in de laatste ministerraad van mei worden besproken.

Ondanks het optimisme moeten nog veel knopen worden doorgehakt. Zo wordt 1,6 miljard euro in de zorg bezuinigd, maar moet naar verluidt nog 1 miljard worden ingevuld. Verder is nog niet bekend in welke mate de fiscus de stijging van de btw (van 19 naar 21 procent) compenseert door de tarieven van de inkomstenbelasting te verlagen. Ook rond de zogeheten ‘werkgeversbelasting’ – een crisisheffing voor de hoogste inkomens – bestaan nog vraagtekens.

De Jager liet gisteren weten dat de Europese Commissie positief heeft gereageerd op de bezuinigingsplannen die rond Koninginnedag naar Brussel zijn verzonden. „Uitstekend”, zo zou begrotingscommissaris Olli Rehn De Jager hebben gemeld. Deze week sijpelden berichten door dat de Commissie die strikte eis van een begrotingstekort van maximaal 3 procent voor het komende jaar voor sommige landen zou laten vallen. De Jager benadrukte gisteren weinig geloof aan deze berichten te hechten. Bedoeling is dat dit akkoord sowieso leidt tot een tekort van maximaal 3 procent.