Klink draagt zelf bij aan die wij-zij-sfeer

Is het verstandig van Ab Klink om kandidaat-lijsttrekkers van het CDA betrokkenheid bij de coalitie met de PVV te verwijten? Sluit de gelederen, bepleit Wouter Beekers.

Hij speelde maandag een stevig spel. „Ik weet niet wat er nieuw is aan Buma”, luidde de kop boven het interview dat CDA-prominent Ab Klink gaf in deze krant. Het interview behelsde inderdaad een subtiele, maar stevige aanval op Sybrand van Haersma Buma als kandidaat-lijsttrekker van onze partij. Ook de andere favorieten, Henk Bleker en Liesbeth Spies, werden op de korrel genomen. Dit is een onverstandige zet van Klink.

Zeker, aan de houding van Klink is veel sympathieks. Hij is oprecht en neemt geen blad voor de mond. In het interview merkte hij terecht op dat een politieke partij „leeft van tegenspraak”. Bovendien analyseert hij terecht dat de vroegere verdedigers van de PVV-coalitie kwetsbaar zijn in de verkiezingsstrijd.

Ik voel dit met hem mee. Ook ik was een uitgesproken tegenstander van deze coalitie en was in 2010 initiatiefnemer van een protestactie van leden. Met verdriet zag ik hoe in de partij een polemische „wij-zij-sfeer” ontstond, zoals Klink het omschreef. Die pijn is nog steeds voelbaar.

Toch dragen de uitlatingen van Klink bij aan het in stand houden van de wij-zij-sfeer die hij zo betreurt.

De erkenning binnen het CDA dat de weg met de PVV tot onheil heeft geleid, gaat ver genoeg. De belangrijkste verdediger ervan, minister Verhagen, heeft de aftocht geblazen. Buma zelf heeft met krachtige woorden afstand genomen van de PVV en ziet in deze partij voorlopig geen samenwerkingspartner meer.

Het is niet onwaarschijnlijk dat Buma, Spies of Bleker als lijsttrekker de verkiezingsstrijd zal aangaan. Zullen de uitlatingen van Klink hen helpen? Ook een eventuele outsider als lijsttrekker zal worden aangesproken op de blijvende interne verdeeldheid.

Klink versterkt zijn eigen positie binnen de partij evenmin. Hij is gevraagd mee te werken aan het schrijven van een verkiezingsprogramma. Het zou bijzonder goed voor het CDA zijn als de intellectuele kwaliteiten van Klink kunnen worden aangeboord, maar als er weer een wij-zij-sfeer ontstaat, wordt die nieuwe samenwerking lastig en zelfs ongeloofwaardig. Moet Buma dadelijk de strijd in met een verkiezingsprogramma dat is geschreven door een van zijn critici?

Het is tijd om de gelederen binnen het CDA te sluiten – niet omdat van ons als lid loyaliteit mag worden verwacht, maar omdat we geloven in een partij die staat voor een samenleving van verantwoordelijke en actieve burgers, die worden gestimuleerd vanuit hun eigen inspiraties en geloofsovertuigingen deel te nemen aan het publieke domein. Deze strijd voor vrijheid en verantwoordelijkheid zal ook de komende tijd weer moeten worden gevoerd, net als de strijd voor een duurzame maatschappij en economie. Alle leden, ook mastodonten en dissidenten, zijn hard nodig. Ik hoop dat zij zich met overtuiging blijven inzetten voor het CDA en dat de partijtop hen van harte zal blijven uitnodigen.

Wouter Beekers is CDA-lid en verbonden aan het Historisch Documentatiecentrum voor het Nederlands Protestantisme van de Vrije Universiteit Amsterdam.

    • Wouter Beekers