Kans op dementie bij ouderen is aan het dalen

Dat blijkt uit een studie in Rotterdam.

Rotterdam. De kans om dement te worden neemt af. Die afname komt waarschijnlijk doordat ouderen tegenwoordig betere medicijnen tegen hart- en vaatziekten slikken. En misschien ook wel doordat de ‘nieuwe’ ouderen een betere opleiding hebben gehad dan hun leeftijdgenoten van nog maar tien jaar eerder.

De daling is gemeten in Rotterdam, bij langlopend gezondheidsonderzoek onder 7.500 55-plussers. Deze studie waarvoor alle ouderen in de wijk Ommoord werden uitgenodigd is in 1990 begonnen. Onderzoekers van het Erasmus MC vergeleken een groep ouderen die vanaf 1990 meedeed met een groep die in 2000 begon. Door mensen van dezelfde leeftijd in de 1990- en de 2000-groep te vergelijken, zagen de onderzoekers hoe het percentage dementen per leeftijdscategorie veranderde.

Dat percentage nam af, behalve bij mannen van 80 jaar en ouder. De afname was het grootst bij 70- tot 80-jarige mannen. In de 1990-groep werd bijna 10 procent van de mannen dement tussen hun 70ste en 80ste. In de 2000-groep was dat nog maar bijna 5 procent. De afname was ook fors bij de vrouwelijke 80-plussers. De resultaten zijn dinsdag gepubliceerd in het Amerikaanse tijdschrift Neurology.

Dit nieuws is belangrijk, schrijven twee Amerikaanse onderzoekers in een begeleidend commentaar, omdat het altijd de vraag was of „dementie een onvermijdbaar gevolg van ouder worden is, of dat de kans op dementie beïnvloedbaar is”. Dat laatste lijkt nu het geval. nrc