904.000 Nederlanders in hoogste belastingschijf

Door een onzer redacteuren

Rotterdam. Wat zie je als je alle Nederlanders indeelt naar hun inkomen? Een land waar het gros van de mensen ongeveer hetzelfde verdient. Die inkomensgelijkheid is het eerste dat opvalt aan de fascinerende inventarisatie die het Centraal Bureau voor de Statistiek maakte van het inkomen van Nederlanders in 2010.

Van de 16,3 miljoen Nederlander, hebben er 12,8 miljoen een inkomen. (De rest bestaat vooral uit 2,9 miljoen kinderen tot 15 jaar.) Van hen verdient 93 procent minder dan 54.367 euro. Slechts 904.000 Nederlanders (7 procent) betalen het hoogste belastingtarief: 52 procent.

Wat verder opvalt: driekwart van de zelfstandigen verdient minder dan 32.738 euro per jaar. Bijna evenveel mannen als vrouwen hebben een inkomen, maar vrouwen verdienen minder. Er zijn 48.000 vrouwen die meer verdienen dan 75.000 euro. Bij de mannen zijn dat er 300.000.

Leuk zijn de kleine weetjes. Bijvoorbeeld: tweeduizend arbeidsongeschikten hebben een inkomen van meer 54.367 euro per jaar. Dat is fors, want het modale inkomen ligt op 33.000 euro bruto. Er zijn 1.000 ambtenaren die meer dan 150.000 euro verdienen, daaronder bevindt zich niet demissionair premier Mark Rutte (VVD) met een salaris van 144.000 euro.

Hoe zijn de inkomens over Nederlanders verdeeld?