‘Te veel nadruk op hogere lasten 2013’

De aanzienlijke lastenverzwaringen in het zogeheten Wandelgangen-akkoord dreigen de kracht van de Nederlandse economie te verzwakken. Schade kan ontstaan door teruglopende bestedingen, met stijgende werkloosheid als gevolg.

Dat concluderen de economen Lans Bovenberg en Bas Jacobs in een artikel het economenvakblad ESB dat deze week verschijnt. De Tilburgse econoom Bovenberg is een actieve CDA’er, de Rotterdamse econoom Jacobs is partijloos.

De economen vinden dat het recente akkoord over de overheidsbegroting van volgend jaar – gesloten door VVD, CDA, D66, GroenLinks en ChristenUnie – zich te veel richt op de korte termijn. De nadruk ligt volgens hen op lastenverzwaringen (in 2013 8,3 miljard) en minder op bezuinigingen (3,6 miljard) en nog minder op hervormingen. Door deze maatregelen streeft het demissionaire kabinet naar een begrotingstekort van maximaal 3 procent. „Puur macro-economisch bezien is het vasthouden aan de drie-procentseis onverstandig”, concluderen Bovenberg en Jacobs. „De drie-procentseis heeft vooral een politieke betekenis.”

Met name het uitblijven van hervormingen op de woningmarkt en in de financiële sector krijgt kritiek. De voorgenomen verdubbeling van de bankenbelasting – opbrengst 600 miljoen – zal „de kredietverlening voor de Nederlandse economie verder afknijpen en de woningmarkt verder op slot gooien”. De woningmarkt krijgt het extra zwaar omdat de beperking van de hypotheekrenteaftrek alleen voor nieuwe gevallen geldt. Hierdoor zal de ‘verhuisbereidheid’ dalen.

De economen noemen het akkoord van de vijf politieke partijen – dat het mislukte Catshuisakkoord vervangt – wel een politiek succes. „Het is winst” dat de partijen de overheidsfinanciën niet op hun beloop laten en dat sommige hervormingen (hogere AOW-leeftijd) worden doorgevoerd. „Dat kan bijdragen aan het vertrouwen van beleggers, consumenten en bedrijven.”