Rechtbank wijst bezwaar KIT af

Het beroep van het Koninklijk Instituut voor de Tropen (KIT) tegen de aangekondigde subsidiestop is door de rechter niet-ontvankelijk verklaard. Het KIT ging in beroep tegen het besluit van het ministerie van Buitenlandse Zaken om de subsidie van 20 miljoen euro te stoppen per 1 januari 2013.

Het KIT wilde laten onderzoeken of het besluit van het ministerie rechtmatig is, en zo ja, of de subsidie dan geleidelijk zou kunnen worden afgebouwd in plaats van per 1 januari in zijn geheel te worden stopgezet. In het geval van onmiddellijke beëindiging zou volgens het KIT ook sprake moeten zijn van een schadevergoeding. Woordvoerder Kees Tukker van het tropeninstituut betreurt het dat de rechter nu niet toekomt aan een inhoudelijke toetsing van het besluit van het ministerie.

De rechtbank verklaart het beroep niet-ontvankelijk om procedurele redenen: het KIT heeft twee aankondigingen van het ministerie ontvangen van de subsidiestop. Het instituut heeft bij het ministerie bezwaar gemaakt tegen de eerste brief, en zag de tweede als een bevestiging daarvan. Daarom ging het KIT tegen de eerste brief in beroep bij de rechter. Volgens de rechter had het instituut echter juist de tweede brief ter toetsing aan de rechtbank moeten voorleggen.

Het instituut beslist vandaag of zij voldoende grond ziet om tegen het besluit van de rechter in beroep te gaan bij het rechtscollege van de Raad van State.