Hoe verhoudt mijn boekenkast zich tot die van James Joyce?

Een kijkje in de boekenkast van een bekende schrijver of crititicus, zoals recentelijk bij Kees Fens en Bas Heijne, krijgen we graag. Blog Flavorwire biedt, met dank aan het crowdsource project Legacy Libraries, een eerste inkijkje in de boekenkast van wereldberoemde schrijvers als Oscar Wilde, James Joyce en Susan Sontag.

Legacy Libraries verzamelt al enige jaren, sinds 2007, informatie over de bibliotheken van historische figuren. Voor deze blog over de boekenkast van wereldberoemde auteurs nam Flavorwire de bibliografie van in totaal twaalf auteurs mee. Daaronder ook nog die van Mark Twain, George Orwell en Ian Fleming.

Flavorwire meent bij meerdere auteurs een aantal opvallende titels in de kast te zien staan. Ernest Hemingway blijkt meerdere titels van Marcel Prousts romanreeks Op zoek naar de verloren tijd in zijn bezit te hebben gehad. James Joyce had - hoe kan het ook anders gezien zijn klassieker Ulysses - enkele edities van Homerus’ Odyssee op de plank staan.

Opvallend is verder dat Mark Twain geen enkel historisch werk over Jeanne d’Arc in de kast had staan. Twain heeft zelf ooit te kennen gegeven dat zijn boek Joan of Arc gerekend mag worden tot zijn favoriete eigen werk.

Flavorwire meldt ook dat je een account aan kunt maken op de site van Legacy Library. Met dat account word je in staat gesteld jouw eigen boekenkast naast die van wereldberoemde historische figuren te leggen.