#$^^%*Baas! @theoffice

Facebook is geen privédomein waar je alles over je werkgever kunt roepen. Twee boze werknemers zijn terecht ontslagen, vindt de rechter.

Office Worker Yelling at Computer --- Image by © Bill Varie/CORBIS © Bill Varie/CORBIS

Juridisch commentator

Hoe privé is Facebook? De kantonrechter is aan een kleine verkenning begonnen. In de afgelopen zes weken waren er twee gepubliceerde uitspraken van de arbeidsrechter over werknemers die zich onheus op Facebook uitlieten. In beide gevallen bleef het ontslag intact – Facebook is dus geen privédomein, waar je over je werkgever maar kunt roepen wat je wilt. In het eerste geval ging het om een nieuwe magazijnmedewerker van winkelbedrijf Blokker. Hij vroeg zijn baas om een voorschot, dat routineus werd geweigerd. Dat schoot de medewerker in het verkeerde keelgat. Hij gedroeg zich volgens zijn collega’s „opgefokt” op de werkvloer. En hij liet zich negatief uit op zijn Facebookpagina over Blokker.

Dat leverde de man een schriftelijke waarschuwing op. „Wij hebben u aangegeven dat wij dergelijk gedrag niet kunnen accepteren. Wij hebben u dan ook geadviseerd in het vervolg niet op deze manier te reageren, om verdere sancties te voorkomen.”

Het maakt geen indruk. Twee weken later schrijft de medewerker op zijn Facebookpagina dat hij bij een „hoerebedrijf” werkt. Zijn teamleider zou een „nijmeegse nepwout” en „hoerestumperd” zijn. Hij belooft dat „ooit mijn dag komt” en „dan staan ze te janken, kkhomo’s”.

Daarop wordt hij per direct geschorst, met behoud van loon. En er wordt een ontslagprocedure in gang gezet. De medewerker geeft bij de rechter toe dat hij zich zo op Facebook heeft uitgelaten. Maar hij vindt ook dat dit onder de vrijheid van meningsuiting valt. Zijn Facebookpagina valt onder zijn privédomein, vindt hij. Ook heeft hij het gewraakte bericht verwijderd en excuses aangeboden. Het bedrijf vindt dat hij zich achter die vrijheid „verschuilt” en meent dat er grenzen aan de uitingsvrijheid zijn, die de man overschreed.

De kantonrechter wijst het ontslag om dringende reden toe en wijst een vergoeding af. De werknemer was immers gewaarschuwd. Over de Facebook-uiting zegt de rechter dat het privékarakter ervan betrekkelijk is. Net als het begrip ‘vrienden’. Eén van hen heeft namelijk Blokker ingelicht over zijn uiting. Ook anderen kunnen via Facebookvrienden van zijn scheldpartij op de hoogte komen. De rechtbank noemt dit, met een verwijzing naar een ander sociaal medium, het „risico van re-tweeten”.

Internetjuristen wijzen erop dat het ook mogelijk is Facebookberichten afgeschermd te plaatsen. Als de werknemer zijn mening via MSN of Ping aan één andere persoon had verteld en het was dan via een toevallige meelezer ter ore gekomen van Blokker, „dan kan ik me de [deze, red.] uitkomst een stuk moeilijker voorstellen”, aldus internetjurist Arnoud Engelfriet op zijn blog, iusmentis.nl.

Het tweede geval gaat over een hulpmonteur van vloerverwarming die zich opwindt over een collega. Op enig moment zet de monteur zijn klachten op zijn Facebookpagina. De collega met wie hij samenwerkt, noemt hij een „mongool” die „niet hard werkt” en zwart is. „Ja hoor mag je morgen weer met die zwarte mee jezus zeg gvd moet lekker doorgaan zo.”

De werkgever schrijft hem dat de Facebook-uitingen „uiterst beschadigend werken voor je naaste collega”. Daardoor wordt „ook je werkgever in een kwaad daglicht geplaatst”. Het vertrouwen wordt opgezegd en hij wordt ontslagen „om een dringende reden”.

De kantonrechter gaat hierin slechts deels mee. „Op zich zijn de uitlatingen op Facebook onvoldoende om een dringende reden aan te nemen, zonder dat eerst een laatste waarschuwing aan [werknemer] is gegeven.”

Dat de baas hier echter zwaar aan tilt, vindt de rechter „voorstelbaar”, „maar ook voorbarig, juist vanwege het ontbreken van die laatste waarschuwing”. De hulpmonteur mag worden ontslagen, maar krijgt wel een normale ontslagvergoeding mee.

Advocaat Regine de Wit van De Gier en Stam advocaten concludeert op haar blog dat werkgevers beledigingen op Facebook dus niet hoeven te accepteren. Maar voor een succesvol ontslag op staande voet is eerst een formele waarschuwing door de werkgever wel gewenst.