‘Wandelgangenakkoord’ van Kunduz-coalitie verre van rond

Binnen de Kunduz-coalitie, die twee weken geleden het zogeheten 'wandelgangenakkoord' sloot, blijkt nog onenigheid te bestaan over de invulling van een deel van het akkoord. Foto NRC / Maarten Hartman

Het akkoord tussen VVD, CDA, D66, GroenLinks en de ChristenUnie over de begroting van 2013 is nog verre van rond. Over een aantal onderwerpen verschillen de partijen van de ‘Kunduz-coalitie’ van mening over nader te maken afspraken. Dat blijkt uit een rondgang van NRC Handelsblad langs betrokken partijen.

Zo is er onenigheid over de manier waarop 1,6 miljard in de zorg moet worden bezuinigd. GroenLinks wil de salarissen van medisch specialisten aanpakken, terwijl de ChristenUnie vooral wil besparen op medische behandelingen en hulpmiddelen. Die laatste partij wil ivf en eiceldonatie uit het pakket halen, D66 is daar geen voorstander van. Over de precieze verhoging van het eigen risico, een pijler van het akkoord, is evenmin overeenstemming bereikt.

Bewindslieden belden fractievoorzitters over uitwerking afspraken

Morgen komen de vijf partijen bijeen met minister De Jager (Financiën, CDA). Het is nog onduidelijk hoe het proces verder verloopt. “Ik weet het niet”, zegt Kamerlid Ger Koopmans (CDA). “Ik ben nog niet gevraagd iets uit te werken.” Enkele demissionaire bewindslieden hebben de afgelopen dagen contact opgenomen met de fractievoorzitters om te vragen hoe ze de afspraken moesten invullen.

Niet alleen over de bezuinigingen verschillen de meningen, ook over de besteding van het geld dat juist vrijkomt door het terugdraaien van bezuinigingen, is nog geen overeenstemming. Het CDA wil een kwart van de 200 miljoen extra ‘natuurgelden’ reserveren voor de aanpak van stikstof, terwijl GroenLinks het geld volledig wil besteden aan de Ecologische Hoofdstructuur, het netwerk van natuurgebieden in Nederland.

‘Invullen van afspraken wandelgangenakkoord kan nog weken duren’

Betrokkenen vermoeden dat het nog weken duurt voordat het akkoord rond is. “Alle partijen hebben hun speerpunten. Het wordt steggelen”, zegt Bruno Braakhuis (GroenLinks). Esmé Wiegman (ChristenUnie): “Voordat je het in de gaten hebt, sta je weer lijnrecht tegenover elkaar. Dat moeten we ons niet laten gebeuren.”

Het wandelgangenakkoord werd anderhalve week geleden binnen 48 uur gesloten. Vorige week berichtte NRC Handelsblad dat het akkoord nog te vaag is om door het Centraal Planbureau te kunnen worden doorgerekend. Het akkoord bestaat uit 12 miljard euro aan bezuinigingen, teruggedraaide besparingen en hervormingen. Volgens de partijen leiden deze maatregelen in 2013 tot een begrotingstekort van 3 procent, zoals Brussel eist.

Lees vanmiddag in NRC Handelsblad meer in het achtergrondverhaal ‘Na de Haagse euforie begint het gewone politieke spel weer’.