'Rijk kort gemeenten na salarisverhoging van 2 procent'

Gemeentepersoneel moet de 2 procent loonstijging in 2013 weer inleveren, vindt cao-onderhandelaar van de VNG, Eric van der Burg. „Uitgangspunt is de nullijn.”

Een sigaar uit eigen doos, noemt VNG-onderhandelaar en wethouder Financiën in Amsterdam, Eric van der Burg (VVD) de loonstijging van 2 procent voor gemeenteambtenaren. Gemeenten moeten die loonsverhoging uit eigen middelen betalen. Dat bedrag, zo’n 180 miljoen euro, gaat volgens Van den Burg dus ten koste van extra bezuinigingen op eigen personeel, onderwijs of armoedebeleid.

Van der Burg was als cao-onderhandelaar namens de werkgevers betrokken bij onderhandelingen die, daags voor de val van het kabinet-Rutte, leidden tot een cao-akkoord dat voorzag in een loonstijging van 2 procent in 2012. Daar wil Van der Burg niet aan tornen. Maar de 180.000 gemeenteambtenaren leveren die loonstijging, wat hem betreft, vanaf 2013 weer in omdat de inzet dan niet salarisbevriezing, maar juist minder salaris moet zijn.

CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie spraken in het wandelgangenakkoord af dat alle ambtenarensalarissen, op het zorgpersoneel na, voorlopig bevroren worden. Vorige week liet demissionair minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken, CDA) daarom weten dat ze de cao-afspraak over die loonsverhoging voor gemeentepersoneel ‘ongewenst’ vond.

Spies gaat niet over die cao-onderhandelingen, bevestigt Van der Burg. „Maar ze gaat de kosten van die loonstijging wel korten op het Gemeentefonds. Alleen al voor Amsterdam betekent dat 18 miljoen euro, landelijk gaat het om meer dan 180 miljoen euro. Gemeenten moeten dat geld dan elders op hun begroting zien te vinden.”

Van der Burg moet de overige cao-onderhandelaars van de VNG nog achter zijn standpunt over salarisbevriezing voor het gemeentepersoneel krijgen. Maar hij weet zich gesteund door het Amsterdamse college van b en w dat volgende week besluit over ingrijpende bezuinigingen op het ambtelijk apparaat. Amsterdam bezuinigt tot en met 2014 208 miljoen euro, waarvan 112 miljoen op de eigen organisatie. Van de 9.000 formatieplaatsen verdwijnen er naar verwachting 450. Ook andere gemeenten staan reorganisaties te wachten. Rotterdam, bijvoorbeeld, schrapt 2.450 van de 12.200 banen.

„Maar daarnaast zal het Rijk nog aanvullende bezuinigingen opleggen”, verwacht Van der Burg. „Er is nu alleen nog maar dat Kunduz-akkoord. Dat is nog maar het begin van een veel grotere bezuinigingsoperatie op gemeenten. Dan kan het niet zo zijn dat we binnen onze begroting ook nog extra salariskosten moeten financieren. Daarom zit ik er ook zo hard in als het gaat om nieuwe cao-afspraken vanaf 2013.”

Gisteren kondigde Spies extra bezuinigingen op het Gemeentefonds al aan. In een brief aan de VNG liet zij weten dat gemeenten extra bezuinigingen te wachten staan als gevolg van het wandelgangenakkoord. Volgens Spies wordt er naar rato van het percentage dat het Rijk minder uitgeeft aan personeelslasten, ook bezuinigd op het Gemeentefonds. Een nullijn voor rijksambtenaren, betekent volgens de minister dat gemeenten dan ook geen extra geld krijgen. Gemeenten draaien in ieder geval zelf op voor de kosten van de loonsverhoging, aldus de minister.

Tijdens bestuurlijk overleg, morgen, tussen Spies en de VNG, zal de minister dat standpunt herhalen, zo is de verwachting. Een woordvoerder van Spies kon vanochtend de inhoud van haar brief nog niet bevestigen. De VNG wacht het overleg met de minister af, alvorens te reageren op de brief van Spies.