Omroepen vrezen vertraging fusies

De publieke omroepen willen fuseren, maar eerst moet de Mediawet worden gewijzigd. Maak haast, schrijven de omroepbestuurders vandaag aan de Tweede Kamer.

De Tweede Kamer moet snel zorgen dat de publieke omroepen kunnen fuseren. Het wetsvoorstel dat omroeporganisaties in staat stelt samen te gaan, mag volgende week niet controversieel worden verklaard. Vertraging gaat ten koste van de kijker: de bezuinigingen moeten anders uitsluitend komen uit de programma’s.

Dat schrijven de omroepbestuurders vandaag in een gezamenlijke brief aan de Tweede Kamercommissie van OCW. De raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep (NPO) en de omroepdirecteuren stellen dat zij de bezuinigingen – tot 200 miljoen euro in 2015, een kwart van het budget – alleen kunnen opvangen als zij mogen fuseren.

„Hilversum wil graag doorpakken”, zegt Henk Hagoort, bestuursvoorzitter van de NPO. „De omroepen zijn eensgezind over de hervorming van het bestel. Wij willen van 21 naar 8 omroeporganisaties. Daar werken we nu hard aan.”

Waarom kunnen omroepen nu niet gewoon samengaan?

„De Mediawet belemmert dat. Als nu twee ledenomroepen fuseren dan tellen de ledenaantallen boven een maximum van 400.000 niet mee. Twee omroepen die fuseren krijgen dan het budget en de zendtijd van één omroep. Dat is geen prikkel om samen te gaan, maar juist een straf. Het nieuwe wetsvoorstel regelt dat.

„Hervorming van het bestel is de enige manier om te zorgen dat de kijkers geen kwaliteitsverlies zullen zien. Dat staat ook in het rapport van de Boston Consulting Group. Het ligt ook voor de hand: minder omroepen is minder gebouwen, minder directeuren, lagere kosten.”

Dat zegt Den Haag al tijden. Waarom dan toch deze brief?

„De Tweede Kamer heeft de bezuinigingen op de Mediabegroting goedgekeurd, maar de wijziging van de Mediawet die omroepfusies regelt, moet nog naar de Raad van State. Daarover moet de Kamer zich nog uitspreken. Als ze A zeggen, moeten ze ook B zeggen. Er is haast bij.”

Hoezo? Het gaat toch pas om de publieke omroep vanaf 2016?

„Dit soort dingen heeft tijd nodig. De erkenningen moeten worden aangevraagd in 2014, de fusies moeten zijn afgerond in 2013 en dit jaar moeten reorganisatieplannen worden gemaakt. Er moet een einde komen aan de onzekerheid: omroepen moeten afspraken kunnen maken over huisvesting, samenvoeging van bedrijven, met ledenraden.”

De wetswijziging over de bezuinigingen moet nog door de Eerste Kamer. Hoopt u dat ze lager worden?

„Natuurlijk vinden wij de bezuinigingen heel hoog. Maar hoe hoog ze ook uitpakken: we moeten ons eerst bezighouden met het terugbrengen van het aantal omroeporganisaties. Ik reken op de Tweede Kamer.”