Moordenaars en andere klimaatalarmisten

Wie toont hier nu eigenlijk zijn ware gezicht, de klimaatalarmist of het Heartland Institute? De reclamecampagne van de neoconservatieve denktank is een beetje met ze op de loop gegaan. Op een groot billboard stond naast een louche foto van de beruchte terrorist Theodore Kaczynski, beter bekend als de Unabomber, de tekst: ‘Ik geloof nog steeds in de opwarming van de aarde. En u?’. Was getekend: www.heartland.org.

Het instituut wilde daarmee, volgens een persbericht op zijn website, mensen informeren over ‘afkalvende wetenschappelijke, politieke en publieke steun voor de theorie van door de mens veroorzaakte klimaatverandering’. Tegelijkertijd werd gewezen op ‘de twijfelachtige ethiek van de meest prominente voorstanders’ van die theorie.

In het persbericht wordt Joseph Bast geciteerd, voorzitter van het Heartland Institute: „De bekendste pleitbezorgers van klimaatverandering zijn niet de wetenschappers” maar massamoordenaars als Charles Manson en tirannen als Fidel Castro. „De leiders van de klimaatveranderingsbeweging hebben één ding gemeen: ze zijn bereid met geweld en fraude hun theorie te verdedigen.”

De provocerende campagne leidde tot felle kritiek (hier en hier mooie voorbeelden) en ging zelfs veel sceptici te ver. Ross McKitrick dreigde de jaarlijkse klimaatconferentie van het Heartland, die over een paar weken wordt gehouden, te boycotten.

This kind of fallacious, juvenile and inflammatory rhetoric does nothing to enhance your reputation, hands your opponents a huge stick to beat you with, and sullies the reputation of the speakers you had recruited. Any public sympathy you had built up as a result of the Gleick fiasco will be lost–and more besides–as a result of such a campaign.

Met zijn opmerking over Gleick verwijst McKitrick overigens naar Heartlandgate (hier en hier eerdere blogs).

McKitrick eiste dat het billboard werd weggehaald. Donna Laframboise, die op de conferentie nu juist van plan was het IPCC eens lekker te fileren, wachtte dat moment niet eens af. Zij heeft besloten niet te gaan. Ze is verontwaardigd over de halfslachtige reactie van het Heartland Institute na het verwijderen van het reclamebord.

Halfslachtig was de reactie inderdaad. Ineens heette de campagne ‘een experiment’, een opzettelijke provocatie en

an attempt to turn the tables on the climate alarmists by using their own tactics but with the opposite message. We found it interesting that the ad seemed to evoke reactions more passionate than when leading alarmists compare climate realists to Nazis or declare they are imposing on our children a mass death sentence. We leave it to others to determine why that is so.

Het bord is beslist niet onder druk verwijderd, zeggen ze bij het Heartland, maar kon al na 24 uur worden weggehaald omdat het experiment geslaagd is: ‘De resultaten zijn binnengekomen: het heeft de aandacht van mensen gewekt.’