Massamoordenaars voor het klimaat

Nergens is het debat over klimaatverandering zo gepolitiseerd als in de Verenigde Staten. Voor- en tegenstanders van klimaatbeleid beschuldigen elkaar graag van overdrijving, manipulatie en leugens.

Zo maakte het Heartland Institute, een neoconservatieve denktank, met een groot billboard in Chicago reclame voor zijn jaarlijkse conferentie voor klimaatsceptici. Naast een foto van Theodore Kaczynski, de Amerikaanse terrorist die als de ‘Unabomber’ tussen 1978 tot 1995 zestien bombrieven verstuurde en daarmee drie mensen doodde, stond de tekst: ‘Ik geloof in de opwarming van de aarde. En u?’

Volgens Joseph Bast, voorzitter van het instituut werd het publiek via de campagne geïnformeerd over ‘afkalvende wetenschappelijke, politieke en publieke steun voor de theorie van door de mens veroorzaakte klimaatverandering’. Bovendien wees de tekst op ‘de twijfelachtige ethiek van de meest prominente voorstanders’ van die theorie.

„De bekendste pleitbezorgers van klimaatverandering zijn niet de wetenschappers”, schrijft Bast, maar massamoordenaars als Charles Manson en tirannen als Fidel Castro. „De leiders van de klimaatveranderingsbeweging hebben één ding gemeen: ze zijn bereid met geweld en fraude hun theorie te verdedigen.”

Er kwam veel kritiek op de campagne, ook uit de hoek van de sceptici. Sommigen hebben nu besloten de klimaatconferentie te mijden. Het Heartland Institute heeft het reclamebord laten verwijderen, het zou slechts om een experiment zijn gegaan. Dat was vanaf het begin de bedoeling. Op de website is te lezen: ‘Al na 24 uur waren de resultaten binnen: het heeft de aandacht van het publiek gewekt’.