Klimaatopwarming door gigantische dinoscheten

Er wordt weleens gezegd dat je als wetenschapper niet alleen over een bovengemiddeld IQ moet beschikken, maar ook over een flinke dosis creativiteit. Voor de wetenschappers die op dít idee kwamen geldt dat sowieso: de opwarming van de aarde door scheten van dinosaurussen.

Het onderzoek dat deze theorie ondersteunt, verscheen gisteren in het wetenschappelijke tijdschrift Current Biology. Het idee is gebaseerd op de theorie dat schetende koeien het broeikaseffect mede veroorzaken, staat vandaag in NRC Handelsblad:

De boeren en winden die onze wereldwijde veestapel laat, zijn de afgelopen jaren belangrijk geworden in de broeikasdiscussie. Herkauwers boeren veel methaan uit, een sterk broeikasgas, en het zit ook (in mindere mate) in de winden van niet-herkauwers. Vee produceert maar liefst 86 miljoen ton methaan per jaar: eenderde van de door de mens veroorzaakte methaanuitstoot.

Dat zijn dan nog koeien. Bij dino’s is het dus nog vele malen erger:

De grote grazers onder de dino’s, de sauropoden, de bekende dino’s met lange nekken, lange staarten en zware olifantenpoten – dát waren pas planteneters. Gauw twintig meter lang, en vier keer zo zwaar als een olifant. Wat een winden moeten die gelaten hebben!

Volgens de wetenschappers zou dat een goede verklaring kunnen zijn voor de opwarming van de aarde, zo’n 150 miljoen jaar geleden. De sauropoden zouden maar liefst 520 miljoen ton methaan per jaar hebben geproduceerd. Dat is dus behoorlijk wat meer dan de 50-100 miljoen ton methaan die nu jaarlijks wordt uitgestoten.

De stinkende tijd van de dino’s

Het onderzoek is niet helemaal waterdicht, maar aan de conclusie van online magazine Slate valt weinig af te dingen - leven in de tijd van de dino’s moet in ieder geval heel erg hebben gestonken.