In beeld

Congolese vluchtelingenstroom passeert de grens met Rwanda

Het doorgangskamp Nikimira in West Rwanda is oorspronkelijk opgericht voor Rwandese repatrianten uit Congo. Sinds afgelopen zaterdag wordt het kamp gebruikt als opvang voor Congolezen die het geweld in de provincie Noord-Kivu, in het oosten van het land, ontvluchten. Sindsdien stromen de vluchtelingen toe, er zijn inmiddels 5400 mensen opgevangen in Nikimira. De veroordeling van de voormalige Congolese krijgsheer Thomas Lubanga, eind maart, heeft geresulteerd in muiterij van de beruchte legergeneraal Bosco Ntaganda. Daaruit voortvloeiende gevechten tussen troepen die aan hem gehoorzamen en het regeringsleger zijn de hevigste sinds 2009, toen in de stad Goma een vredesakkoord werd gesloten.
Vluchtelingen staan in de rij voor voedsel in Nkimira. AFP / Phil Moore
Congolese militairen in het stadje Mushaki waar de gevechten sinds 29 april nog steeds in hevigheid toenemen. AFP / Junior D. Kannah
Een bewapende soldaat in Mushaki, Oost-Congo, probeert droog te blijven tijdens een flinke regenbui. AFP / Junior D. Kannah
Foto AFP/Phil Moore
Een vrouw bereidt haar eigen maaltijd op een zelfgemaakt vuurtje.
Een moeder schuilt met haar kind in het Rwandese kamp. AFP / Junior D. Kannah
Congolezen wandelen terug naar het kamp met spullen uit hun woningen. AFP / Junior D. Kannah
Bewoners van het vluchtelingenkamp keren terug na een bezoek aan hun huizen, die ze alleen overdag kunnen bezoeken. De deserteurs in Congo verklaarde vandaag tegenover AFP dat de muiterij veroorzaakt is door slechte leefomstandigheden, en riep op tot striktere uitvoering van het vredesakkoord waarmee de voormalige rebellen maanden geleden werden samengevoegd in het leger. AFP / Junior D. Kannah
Bewoners van het kamp staan in de ingang van een geïmproviseerde schuilplaats. AFP / Phil Moore
Enkele van de duizenden vluchtelingen die momenteel in Nkamira leven. AFP / Steve Terrill
Vredeshandhavers van de Verenigde Naties arriveren het hoofdkwartier van de Congolese militaire troepen (FARDC) in Noord-Kivu. AFP / Junior D. Kannah
Congolese gezinnen zijn Oost-Congo ontvlucht, en arriveren in Nkimira. Dagelijks steken nu ongeveer vierhonderd vluchtelingen de grens met Rwanda over vanuit Congo. Foto AFP / Phil Moorde