Liesbeth Spies heeft zich ongeloofwaardig gemaakt

De leden van het CDA moeten vanzelfsprekend zelf weten wie zij als lijsttrekker aanwijzen voor de landelijke verkiezingen die op 12 september worden gehouden. Maar een van de zes kandidaten die vandaag officieel zullen worden gepresenteerd, kampt wel met een geloofwaardigheidsprobleem. En wel zodanig dat haar geschiktheid voor deze functie mag worden betwijfeld.

Het gaat hier om Liesbeth Spies, sinds 16 december 2011 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Net als enkele andere bewindslieden van het CDA, onder wie staatssecretaris Henk Bleker, die nu een van haar concurrenten is, was zij er de afgelopen weken als de kippen bij om afstand te nemen van wat valt samen te vatten als het gedachtegoed van de PVV. Maar zo bont als Spies maakte niemand het.

Wat haar betreft belanden twee wetsvoorstellen die zij recent namens het kabinet bij de Tweede Kamer indiende, in de prullenbak. Die betreffen het verbod op het dragen van gelaatsbedekkende kledij zoals boerka’s en het verbod op een dubbele nationaliteit.

Nog maar kort geleden verdedigde ze beide voorstellen. „Iemand met gelaatsbedekkende kleding is niet in staat om open te communiceren, om mee te doen aan de samenleving”, zei de minister. Een negatief advies van de Raad van State over het boerkaverbod wees ze op „inhoudelijke” gronden af. De mens Liesbeth Spies zelf denkt er echter heel anders over, liet ze nu in de media weten, ook over het verbod op de dubbele nationaliteit.

Zeker, een minister is dienaar van de Kroon en hoort enige afstand te nemen van partijstandpunten, ook al door de noodzaak om in een coalitie samen te werken. Voor bewindslieden is het lijden aan mps, meervoudige persoonlijkheidsstoornis, tot op zekere hoogte functioneel. Omgekeerd mag een kandidaat-lijsttrekker de eigen partijstandpunten onderstrepen. Die kunnen afwijken van het door hen eerder onderschreven kabinetsbeleid en van het regeerakkoord.

Maar Spies heeft een verleden dat verder terugreikt. Zij was van 2002 tot en met 2010 geen minister, maar Kamerlid. Zij was lid van de CDA-fractie die zowel in 2005 als in 2006 vóór een motie-Wilders stemde om een totaal boerkaverbod in te voeren.

Dat is officieel ook nog steeds het actuele CDA-standpunt, zoals verwoord door het Tweede Kamerlid Mirjam Sterk op de website van de partij. Zoals het CDA zich op dezelfde website ook nog altijd principieel voorstander toont van een enkelvoudige nationaliteit. „Dat heeft nooit in het programma van het CDA gestaan”, beweerde Spies in Nieuwsuur op tv. Maar wie gelooft haar nu nog? Met haar dubbelhartige houding bewijst ze het CDA en de politiek in het algemeen een slechte dienst.