GGZ-instellingen betalen eigen bijdrage patiënten

Een demonstratie in juni 2011 tegen bezuinigingen op de geestelijke gezondheidszorg op het Haagse Malieveld. Foto Hollandse Hoogte / Herman Wouters

Een van de grootste instellingen voor verslavingszorg, Bouman GGZ, betaalt dit jaar de eigen bijdrage voor maximaal 4.000 patiënten. Morgen worden de patiënten geïnformeerd. Zeven andere GGZ-instellingen hebben gezegd ook de eigen bijdrage voor hun rekening te nemen, tien overwegen dit.

Het gaat bij de bijdrage om 200 euro per jaar, plus 145 euro per maand als iemand opgenomen wordt.

Chaos bij de inning van de eigen bijdrage voor de geestelijke gezondheidszorg leidt tot grote onrust onder verslaafde patiënten en ondermijnt hun behandeling, schrijft Bouman GGZ in een alarmbrief aan parlement en zorgverzekeraars.

“Wij kunnen niet langer toezien hoe patiënten verstoken blijven van noodzakelijke hulp. Op deze wijze kan grote gezondheids- en maatschappelijke schade (..) voorlopig worden voorkomen. De overheid is verantwoordelijk voor dit falend beleid.” - alarmbrief Bouman GGZ

‘Werkelijke schade in 2013 en 2014 zichtbaar’

Bouman GGZ stelt zorgverzekeraars medeverantwoordelijk voor de onrust omdat ze de inning niet goed hebben geregeld en tegenstrijdige informatie hebben verstrekt.
Sinds de invoering van de eigen bijdrage dit jaar onderbreken steeds meer verslaafden een behandeling of opname uit angst voor schulden. Anderen beginnen er niet eens meer aan. Het aantal aanmeldingen voor behandeling bij Bouman GGZ is de laatste vier maanden met ruim 10 procent gedaald.

“De werkelijke schade wordt pas in 2013 en 2014 zichtbaar”, zegt bestuursvoorzitter Czyzewski. Hoe eerder verslavingziektes worden aangepakt, hoe sneller en effectiever de behandeling. Als verslavingsziektes de kans krijgen zich te ontwikkelen, neemt de schade snel toe, net zoals de kosten van behandeling. Intussen stijgt de overlast thuis en op straat.

Kosten ruim een miljoen euro

Het vergoeden van de eigen bijdrage kost de instelling in het ongunstigste geval ruim een miljoen euro. Dat bedrag komt uit de verplichte reserves. Czyzewski had dat geld liever geïnvesteerd “in innovaties die wel leiden tot lagere kosten”. De instelling vergoedt de eigen bijdrage alleen dit jaar.

Brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland zegt dat leden de regeling zo goed mogelijk uitvoeren, ook al is dat lastig. Ze zijn daartoe wettelijk verplicht.