Parken met windturbines warmen lokaal nachten op

Grote windmolenparken op het land beïnvloeden het lokale klimaat. Benedenwinds van de windturbines is de jaargemiddelde nachtelijke luchttemperatuur aan het aardoppervlak bijna 1 graad Celsius hoger dan bovenwinds. Ook overdag is er een invloed, maar minder uitgesproken. Amerikaanse onderzoekers, geleid door Liming Zhou van de State University of New York, beschrijven dit deze week in Nature Climate Change.

De groep onderzocht het temperatuureffect van een windmolenpark met 2.358 windturbines in Texas. Zij gebruikte de observaties van Terra- en Aqua-satellieten die de temperatuur van het aardoppervlak met stralingsmeters registreren, zowel ’s nachts als overdag. Het beeld dat zij hiervan naar aarde zenden bevat pixels van 1,1 bij 1,1 km. De meetnauwkeurigheid is ongeveer een graad Celsius. Voor lange tijdreeksen is dit voldoende.

In het windmolenpark in Texas werden de meeste windmolens geplaatst tussen 2005 en 2008. De onderzoekers vergeleken daarom de temperatuurregistraties van de periode 2003-2005 met die van 2009-2011. Daaruit kwam een zeer significante nachtelijke opwarming naar voren die zich vaak tot vele kilometers benedenwinds van de windmolens uitstrekte. Ook overdag was er tussen en benedenwinds van de turbines een kleine opwarming.

In 2010 rapporteerden Amerikaanse onderzoekers – deels dezelfden als die van de nieuwe studie en aangevoerd door Somnath Baidya Roy – in de PNAS ook al over de invloed van windmolenparken op de temperatuur. Benedenwinds van een windmolenpark in Californië werd toen vooral een duidelijke afkoeling overdag gevonden. ’s Nachts was een heel bescheiden opwarming zichtbaar.

De groep van Zhou gaat deze week formeel alle mogelijke verklaringen voor het waargenomen fenomeen langs. Maar in 2010 was Baidya Roy al tot de conclusie gekomen dat het de turbulentie achter de windturbines is die het effect veroorzaakt. Die voert lucht van hogere luchtlagen naar het aardoppervlak. In kalme, heldere nachten is de luchttemperatuur aan het aardoppervlak vaak lager dan hogerop; dan brengt turbulentie opwarming. Overdag is het meestal andersom. Waarom Zhou c.s. in Texas dan toch een lichte opwarming vinden, is niet helemaal duidelijk. Karel knip