Niet meer bang zijn voor Botswana

Gaan we d’r uit of blijven we d’r in? Dat was de hamvraag voor Paul Bouchey en de zijnen toen Argentinië vorige maand het olie- en gasbedrijf YPF nationaliseerde.

Uiteindelijk besloten ze in Argentinië belegd te blijven – voorlopig. „Wij zijn heel tolerant jegens politieke risico’s”, zegt de Amerikaan, even op bezoek in Nederland. „Maar jatten van beleggers verdragen wij bijzonder slecht.” Bouchey is hoofd onderzoek bij Parametric in Seattle, sinds 2003 een dochter van grootbelegger Eaton Vance in Boston – opgericht in 1924, bijna tweehonderd miljard dollar onder beheer.

Voor groei moet je in de opkomende markten zijn. Maar we willen of durven te weinig, bang voor hyperinflatie, schertsvaluta’s en nationaliseringen. Parametric is daar al twintig jaar actief en heeft zijn angsten leren beteugelen. Structured active is een middenweg tussen passief beleggen in indexproducten en actief fondsbeheer.

„Wij benaderen de opkomende markten neutraal, als iedere andere markt”, zegt Bouchey. Sinds 2002 verdeelt Parametric ze in vieren: van de meest ontwikkelde in Tier 1 tot de frontier markets in Tier 4, zoals Botswana, Estland en Pakistan. Parametric belegt in aandelen uit al die landen; de plaats in de ranglijst bepaalt hun deel van de portefeuille, en de mate waarin dat mag afwijken – van 20 procent voor Tier 1 tot 50 procent voor Tier 4.

Aan- en verkopen doet EV/Parametric alleen wanneer die grenzen worden overschreden, en wanneer landen promoveren of degraderen op de ranglijst – Argentinië zit nu in Tier 4. Zo beperkt het de transactiekosten. „Botswana heeft maar één broker, die kan vragen wat hij wil.” En de enorm brede spreiding beschermt de resultaten tegen de grilligheid van de opkomende economieën.

Het Eaton Vance Parametric Structured Emerging Markets Equity Fund zit inmiddels in 1600 aandelen uit 43 landen, hoogst eigenzinnig verdeeld. „In 1994 zat China nog in Tier 3. Niemand belegde toen in dat land. Wij wel.” Nu de kuddebelegger de BRIC-landen ‘ontdekt’, zit Eaton Vance nog maar voor 9 procent in China en 6 procent in Brazilië, in de MSCI Emerging Markets Index goed voor 18 en 15 procent. Daarnaast zit het voor 1 tot 2 procent in landen die in die index niet eens voorkomen, zoals Ghana en Jordanië. „Daar zit namelijk de toekomstige groei.”

Zo beleggen voelt erg tegennatuurlijk. „Terwijl iedereen over Brazilië praat, zitten wij fors in Egypte. Dan denk je wel eens: waar ben ik mee bezig?”

Maar Bouchey’s fonds verdiende sinds 2002 gemiddeld wel 18,3 procent per jaar, 4,2 procentpunt meer dan de MSCI EM Index. Het zal spoedig ook in Nederland te koop zijn. „Binnen enkele weken” denkt Eaton Vance de papierwinkel rond te hebben.