Gemeente Utrecht verhuist: kantoorleegstand groeit

De gemeente Utrecht laat vijftien kantoorpanden leeg achter om in het stationsgebied een nieuw ‘stadskantoor’ te betrekken. Dat verklaart een woordvoerder van de gemeente. Twee van de panden zijn eigendom van de gemeente, dertien werden gehuurd.

Het nieuwe stadskantoor is onderdeel van de grootschalige renovatie van het gebied rond Utrecht Centraal. Met dit grootste bouwproject van Nederland is naar schatting 3,2 miljard euro gemoeid. Er wordt in totaal 250.000 vierkante meter kantoorruimte gebouwd, waarvan het stadskantoor 65.000 vierkante meter beslaat. Er moeten ongeveer 3.000 ambtenaren komen te werken. De verhuizing is omstreden vanwege de grootschalige kantorenleegstand in Nederland. Die is gemiddeld veertien procent. In Utrecht is het acht procent. Onlangs stelde de Utrechtse fractie van de ChristenUnie nog schriftelijke vragen aan het college van B&W. Het merkte daarbij op dat de gemeente „het goede voorbeeld dient te geven”.

Wethouder Victor Everhardt (Stationsgebied, D66) staat achter de verhuizing. In een brief aan de raad schreef hij onlangs: „Als de gemeente in de huidige situatie zou afzien van gebruik van het stadskantoor zou er sprake zijn van gemeentelijke desinvesteringen van minimaal 19 miljoen.” Volgens de wethouder levert centralisatie van gemeentelijke diensten juist een besparing op.

De gemeente vindt het ‘Masterplan Stationsgebied’ uit 2003 ondanks het uitbreken van de financiële crisis nog altijd „realistisch”, maar sluit niet uit vanwege de economische situatie wijzigingen te moeten doorvoeren. De planning van een belangrijke tunnel en de aanleg van een plein liggen al zo goed als stil.

    • Enzo van Steenbergen