Bom onder cao gemeenteambtenaren

Het is onzeker geworden of gemeenteambtenaren de 2 procent loonstijging krijgen die ze is toegezegd.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), werkgever van de 180.000 gemeenteambtenaren, houdt er rekening mee dat een op 20 april gesloten principeakkoord, volgende week niet zal worden gesteund door het bestuur van de VNG.

Vlak voordat het kabinet-Rutte viel was de VNG het met de ambtenarenbonden op hoofdlijnen eens geworden over een nieuwe CAO waarin een loonstijging van 2 procent was opgenomen. Maar na de val van Ruttes kabinet hebben CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie juist afgesproken dat ambtenaren geen loonsverhoging moeten krijgen, alleen werknemers in de zorg worden in die afspraak uitgezonderd.

Afgelopen donderdag riep demissionair minister Liesbeth Spies (Binnenlandse Zaken, CDA) de gemeenten daarom op om het cao-akkoord te herzien. Ze vond de loonsverhoging met 2 procent „een verkeerd signaal”, nu iedereen moet bezuinigen. Formeel kan minister Spies niet rechtstreeks ingrijpen bij deze cao-onderhandelingen, maar gemeenten zijn voor hun financiën wel grotendeels afhankelijk van geld dat het Rijk jaarlijks beschikbaar stelt.

Vrijdag maakte de VNG bekend dat het akkoord van CDA, VVD, D66, GroenLinks en ChristenUnie mogelijk gevolgen heeft voor „het financiële kader waarbinnen het principeakkoord met de bonden is gesloten”. Volgens een woordvoerder hadden de VNG-onderhandelaars weliswaar een mandaat in die cao-gesprekken, maar moet het eindresultaat, net als bij de vakbonden, nog geaccordeerd worden door het bestuur.

Volgende week overlegt het VNG-bestuur met het kabinet over het geld dat komend jaar door het Rijk beschikbaar worden gesteld. Voorafgaand aan dat overleg zal Spies de gemeenten opnieuw schriftelijk laten weten dat zij een loonsverhoging onwenselijk vindt.

De ambtenarenbonden vinden dat de afspraken niet zo maar terzijde kunnen worden geschoven. „We hebben onderhandeld met partners die een mandaat hadden”, aldus de voorzitter van CNV Publieke Zaak.