Wil de echte Spies nu opstaan?

De leden van het CDA moeten vanzelfsprekend zelf weten wie zij tot lijsttrekker kiezen voor de landelijke verkiezingen die op 12 september worden gehouden. Maar een van de vijf kandidaten – de termijn voor de kandidaatstelling liep vanochtend af – kampt wel met een ernstig geloofwaardigheidsprobleem. En wel zodanig dat haar geschiktheid voor deze functie mag worden betwijfeld.

Het gaat hier om Liesbeth Spies, sinds 16 december 2011 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Net als enkele andere bewindslieden van het CDA was zij er de afgelopen weken als de kippen bij om afstand te nemen van wat valt samen te vatten als het gedachtegoed van de PVV. Maar zo bont als Spies maakte niemand het.

Wat haar betreft belanden twee wetsvoorstellen die zij recent namens het kabinet bij de Tweede Kamer heeft ingediend, in de prullenbak. Die betreffen het verbod op het dragen van boerka’s en andere gelaatsbedekkende kledij en het verbod op een dubbele nationaliteit.

Nog maar kort geleden verdedigde ze beide voorstellen. „Iemand met gelaatsbedekkende kleding is niet in staat om open te communiceren, om mee te doen aan de samenleving”, zei de minister. Een negatief advies van de Raad van State over het boerkaverbod wees ze op „inhoudelijke” gronden af. Liesbeth Spies zelf denkt er echter heel anders over, liet ze nu in diverse media weten; dat geldt ook voor de dubbele nationaliteit.

Zeker, een minister is dienaar van de Kroon en hoort enige afstand te nemen van partijstandpunten, ook al door de noodzaak om in een coalitie samen te werken. Voor bewindslieden is het lijden aan mps, meervoudige persoonlijkheidsstoornis, tot op zekere hoogte functioneel. Een kandidaat-lijsttrekker mag de eigen partijstandpunten onderstrepen. Die kunnen afwijken van het officiële kabinetsbeleid en van het regeerakkoord waarvoor ministers overigens wel hebben getekend.

Maar Liesbeth Spies was van 2002 tot en met 2010 geen minister, maar Tweede Kamerlid. Zij was lid van de CDA-fractie die zowel in 2005 als in 2006 vóór een motie-Wilders stemde om een boerkaverbod in te voeren. Dat is ook officieel ook nog steeds het actuele CDA-standpunt, zoals verwoord door het Tweede Kamerlid Mirjam Sterk op de website van de partij. Zoals het CDA zich ook op dezelfde website nog altijd principieel voorstander toont van een enkelvoudige nationaliteit.

„Dat heeft nooit in het programma van het CDA gestaan”, beweerde Spies gisteravond op tv in Nieuwsuur. Maar wie gelooft haar nog? Met haar dubbelhartige houding bewijst Spies het CDA en de politiek in het algemeen een slechte dienst.