Weer een Duitse minister van plagiaat beschuldigd

Annette Schavan, minister van Onderwijs en Wetenschap, promoveerde ‘magna cum laude’ in 1980.

Berlijn. De Duitse minister van Onderwijs en Wetenschap, de christen-democraat Annette Schavan, wordt van plagiaat beschuldigd in het proefschrift waarmee zij ruim dertig jaar geleden haar doctorstitel verwierf. Schavan wijst de beschuldiging van de hand.

Annette Schavan, een van de intellectuele zwaargewichten in de regering-Merkel, promoveerde ‘magna cum laude’ in 1980 aan de Heinrich Heine Universiteit in Düsseldorf. Ze studeerde pedagogiek en filosofie. Haar proefschrift gaat over geweten en verantwoordelijkheid van het individu. Teksten uit Schavans dissertatie worden op de internetsite schavanplag.wordpress.com vergeleken met werk van anderen.

Op 56 van de 351 pagina’s in Person und Gewissen. Studien zu Voraussetzungen, Notwendigkeit und Erfordernissen heutiger Gewissensbildung zou Schavan het gedachtegoed van andere wetenschappers hebben geparafraseerd, „zonder dat op de geëigende manier kenbaar te hebben gemaakt”, meldde de Berlijnse Tagesspiegel.

Volgens haar woordvoerder heeft Schavan de universiteit inmiddels om een onderzoek naar haar dissertatie gevraagd. De universiteit zal „de gebruikelijke procedure in gang zetten”, zo heet het daar. Anderhalf jaar geleden moest minister van Defensie Karl-Theodor zu Guttenberg aftreden nadat anonieme bloggers plagiaat in zijn dissertatie hadden aangetoond. NRC