Verzekeraars weten vaak niet welke psychische hulp zij vergoeden

CZ keurde begin dit jaar 279 van de 281 declaraties af nadat bleek dat de zorg niet was verleend door een geregistreerd psychiater, maar door verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en alternatieve therapeuten. Foto Hollandse Hoogte / Peter Hilz

Veel zorgverzekeraars hebben geen zicht op welke psychische zorg zij vergoeden. Zij controleren nauwelijks of behandelingen wel zijn uitgevoerd en of dat door een gekwalificeerde hulpverlener is gebeurd. Dat schrijft de Volkskrant vanochtend.

In verband met de privacy zien verzekeraars alleen een nummer van de zogenoemde diagnose behandelcombinatie (dbc). Een naam van de behandelaar of beschrijving van de behandeling krijgen zij niet. Het systeem zou vooral zijn gebaseerd op vertrouwen.

Europsyche aan rand van afgrond door betalingsstop

Onder meer CZ, VGZ en Zilveren Kruis Achmea keerden daardoor jarenlang zonder het te weten miljoenen uit voor alternatieve behandelingen als hypnotherapie en homotherapie. Die betalingen liepen via ggz-netwerk Europsyche. Bijna alle zorgverzekeraars hebben ondertussen de betalingen aan deze stichting stopgezet.

Europsyche is door deze betalingsstop aan de rand van de afgrond komen te staan. Dat kwam aan het licht tijdens een kort geding eerder deze week. De stichting eiste bij de rechter uitbetaling van ruim zeven ton van CZ.

CZ keurde begin dit jaar 279 van de 281 declaraties af, nadat uit onderzoek bleek dat de zorg niet was verleend door een geregistreerd psychiater, maar door verpleegkundigen, maatschappelijk werkers en allerlei alternatieve therapeuten.

De zorgverzekeraar vermoedt volgens de Volkskrant dat zij in 2010 en 2011 nog eens 6 miljoen euro onterecht uitkeerde aan EuroPsyche.

EuroPsyche: gebruikelijke gang van zaken is binnen de reguliere GGZ

Over twee weken doet de rechter uitspraak. EuroPsyche heeft een uitgebreide reactie op zijn website geplaatst. Daarin staat onder meer te lezen:

“In de dbc’s die bij de rechtbank ter toetsing voorlagen was de zorgvraag getypeerd door een daartoe bevoegd en bekwame psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, GGZ-arts, GGZ verpleegkundig specialist of SPV’er. Voor zover niet één van de ‘grote vier’ (psychiater, psychotherapeut, klinisch psycholoog of GZ-psycholoog), de zorgvraag had getypeerd, is deze, in geval van een groepspraktijk/instelling besproken in een multidisciplinair overleg, waarbij één van de grote vier aanwezig was. Deze blijven dan ook eindverantwoordelijke voor de behandeling en het behandelplan. EuroPsyche heeft toegelicht dat dit ook een gebruikelijke gang van zaken is binnen de reguliere GGZ. Anders dan CZ doet voorkomen wordt niet iedere cliënt die wordt doorverwezen door de huisarts naar tweedelijns GGZ zorg, gezien door een psychiater.”