Hollande kiest voor ongevaarlijk eurobeleid

De vastberadenheid van François Hollande om Angela Merkel streng toe te spreken lijkt zwakker te worden nu hij dichter bij het Franse presidentschap komt. Tijdens het televisiedebat van afgelopen woensdag met de huidige president Nicolas Sarkozy lichtte de socialistische kandidaat toe wat hij bedoelt met zijn uitgesproken voornemen om het begrotingsakkoord van de eurozone te „heronderhandelen”.

Het is inmiddels duidelijk dat het proces dat Hollande voor ogen staat niet zal leiden tot een grote crisis. Wat hij voornamelijk wil is praten – over groei (en wie wil dat niet?) en over de rol van de Europese Centrale Bank (ECB). De weinige specifieke hervormingen die hij voor zich ziet, bereidt de Europese Unie al voor.

De socialistische leider blijft na het debat de grote favoriet. Sarkozy wekte eerder de indruk van een gespannen en agressieve uitdager, dan van zittende president. Deze zenuwachtigheid weerhield hem ervan om het economische programma van Hollande aan te vallen. Dat zwijgt grotendeels over de problemen van overheidsuitgaven en arbeidskosten.

Maar indien Hollande als president lijkt op de man van het debat, dan zal hij geen groot probleem vormen voor zijn partners in de eurozone. Hij heeft de begrotingsdiscipline aanvaard die de eurozone is overeengekomen en die deel uitmaakt van het zogeheten ‘sixpack’ van hervormingen van Groei- en Stabiliteitspact, waar het Europese Parlement in oktober voor heeft gestemd. Hij is niet formeel tegen een grondwettelijke verplichting tot begrotingsdiscipline. Hij wil een gesprek aangaan over de rol van de ECB, zonder echter de akkoorden te heronderhandelen die ten grondslag liggen aan de monetaire unie.

Wat specifieke maatregelen betreft wil de socialistische kandidaat de middelen van de Europese investeringsbank EIB verhogen. Dit staat al te gebeuren. En hij roept op tot betere inzet van de structuurfondsen van de EU. Daarover wordt in Brussel ook al onderhandeld.

Tot slot pleit Hollande voor de introductie van echte euro-obligaties. Maar wegens de sterke weerzin van Duitsland tegen dat idee, en de technische en financiële complexiteit ervan, kan dat op zijn best een project zijn voor de lange termijn.

In afwachting daarvan zal president Hollande de problemen van de zwakke Franse economie moeten aanpakken. Die heeft hij tot nog toe genegeerd. Het echte probleem is dan ook niet wat hij Europa dreigt aan te doen, maar wat hij voorstelt na te laten in Frankrijk.

Pierre Briançon

Vertaling Frank Kuin