Financiering van De Nieuwe Pers is rond

De Nieuwe Pers, de poging tot een doorstart van het gratis dagblad De Pers, krijgt steeds meer gestalte. De financiering van de nieuwe uitgave is „in principe rond”, bevestigt initiatiefnemer Jan-Jaap Heij, oud-hoofdredacteur van De Pers. Samen met uitgever Ben Rogmans voerde Heij vandaag gesprekken met voormalig redacteuren van het in maart gestaakte dagblad.

Rogmans en Heij zoeken twintig medewerkers, tien vaste redacteuren en tien freelancers, voor De Nieuwe Pers. Enkele oud-journalisten van De Pers werken inmiddels bij andere kranten, waaronder de Volkskrant.

Rond de zomer moet De Nieuwe Pers voor het eerst verschijnen in de vorm van een applicatie voor tabletcomputers en mobiele telefoons.

Het zou de eerste keer zijn in Nederland dat een gestaakt papieren dagblad voortleeft in digitale vorm. In de Verenigde Staten zochten onder meer The Seattle Post-Intelligencer en The Christian Science Monitor een tweede (betaald) leven online. De laatste krant verschijnt overigens nog eens per week op papier.

De Nieuwe Pers rekent op tien- tot twintigduizend abonnees eind dit jaar die 2,50 euro per maand of 30 euro per jaar betalen voor de app. De uitgave kost 2 miljoen euro per jaar aan redactie, techniek en marketing.

De Nieuwe Pers werkt bovendien aan kopijovereenkomsten met onder meer maatschappelijke organisaties. „Wij zouden dan een krant op maat voor leden van organisaties gaan maken”, aldus Heij. Genoemd worden onder meer de ANWB en de TROS. Die nemen tegen betaling kopij af van De Nieuwe Pers en vullen dat aan met informatie voor hun leden. Het zou een interessante innovatie in de Nederlandse dagbladwereld zijn, erkent Heij, maar voorlopig gaat zijn aandacht meer uit naar het organiseren van de betaalde app.

De Pers, een initiatief van Cornelis van den Berg en Marcel Boekhoorn, heeft vijf jaar bestaan. De krant verscheen eind maart voor het laatst. De regionale uitgeverij Wegener, die sinds maart 2009 de advertentieverkoop, het drukken en de distributie verzorgde van de gratis krant, wilde niet langer opdraaien voor de verliezen. In 2010 schreef Wegener al 63 miljoen euro af op zijn belang in De Pers, in 2011 nog eens 13,5 miljoen euro.

Wegener koopt het contract met Mountain Media van Marcel Boekhoorn dat nog tot 2022 doorliep af. De regionale uitgeverij betaalt dit jaar 35 miljoen euro en volgend jaar nog eens 10 miljoen euro.

Dagblad De Pers had in het vierde kwartaal van vorig jaar een totaal verspreide oplage van ruim 292.000 exemplaren.

Meer informatie over De Nieuwe Pers op www.i-pers.nl