De theaters staan bij het publiek in het krijt

Beeldend kunstenaars en galeries staan paf. Gevolg gevend aan het wandelgangenakkoord wil het demissionaire kabinet de verhoging van de btw in de kunstsector terugdraaien, maar alléén voor de podiumkunsten. Voor het theater bedraagt de btw met ingang van 1 juli als vanouds 6 procent. Maar voor de verkoop van beeldende kunst blijft de btw van 19 procent gehandhaafd, en die wordt vanaf oktober ook nog eens verhoogd naar 21 procent. De beeldende kunsten vrezen het ergste.

Maar misschien valt het wel mee. De podiumkunsten vreesden immers ook het ergste. En toch verrekenen zij de lagere btw nu niet met entreebiljetten tegen het oude tarief, om het van de dure kaartjes geschrokken publiek opnieuw binnen te halen.

De bezuinigingen op de kunsten werden destijds door het inmiddels demissionaire kabinet-Rutte verdedigd als een prikkel om cultureel ondernemerschap te stimuleren.

Welnu, dat ondernemerschap is in de theaters inderdaad ontwaakt. Verschillende directies beschouwen de weer verlaagde btw als een meevaller. De verhoogde prijzen leidden her en der tot minder bezoek, maar niet overal. Het verlies kunnen de directies blijkbaar hebben.

Het publiek is eraan gewend geraakt, lijkt het consigne, laten we geen slapende honden wakker maken met goedkopere kaartjes. Zo wordt de verlaging van de btw aangegrepen voor een sluwe prijsstijging, binnengehaald via een maatregel die indertijd werd bestreden als een vuile streek van het kabinet-Rutte.

Die tranen lijken nu een smoes. Eerst konden de theaters er niks aan doen dat ze duurder werden en smeekten ze het publiek om solidariteit: blijf komen alstublieft. Het publiek dat daar gehoor aan gaf, krijgt nu een rekening gepresenteerd die deze schouwburgen zelf niet meer hoeven te betalen.

Het excuus is dat er allerhande andere bezuinigingen het hoofd geboden moeten worden. Dat zal best en toch is het niet netjes.

Deze keer bezuinigt niet de overheid, nu bezuinigen de podia met een prijsstijging, en ze hopen dat wij in de zaal dat niet in de gaten hebben. De btw-verlaging is bedoeld voor theaterbezoekers. Zij draaiden er voor op. Zij betaalden meer. In het ergste geval konden zij zich zelfs geen theaterbezoek meer veroorloven.

Dat moet worden rechtgetrokken. De theaters past een even opgelucht als breed gebaar. Zij kunnen hun bezoekers, voor wie ze het allemaal doen, met goed fatsoen weer uitnodigen in hun zalen: we hebben jullie graag en duur zijn we niet meer. Wees welkom.