De Bovenbazen

Zo sprekende wees hij op een bovenmaats paneel, dat geheel met lichtbolletjes overdekt was.

‘Kijk,’ sprak hij. ‘Dat staat daar te flikkeren. Hij is er nog niet, maar hij moet in de gaten gehouden worden.’

‘Ik zie het,’ mompelde zijn gast bezorgd. ‘Daar dreigt een fusie! Wie is het, aws? Van wie is dat lampje?’

‘Ik weet het niet,’ zei de ander schouderophalend. ‘De een of andere rentenier, denk ik. Samengestelde interest en zo, je kent dat. Ik zou...’

Doch de heer Grind onderbrak deze wetenschappelijke verklaring met een driftig gebaar.

‘Wat?!’ riep hij uit. ‘Je ziet voor je ogen dat daar iemand in de top dreigt te springen en je weet niet wie het is. Wat mankeert je, aws?’

‘Ach, ik weet het niet,’ prevelde de gastheer. ‘Wat geeft dat nou? We merken het wel...’

‘Als we het merken, is het te laat!’ schreeuwde Nahum Grind. ‘Wanneer daar iemand bezig is de eeuwig brandende lucifer uit te vinden, zitten wij er naast. Als die vent van dat flikkerlampje een gasbel in zijn tuin heeft gevonden, kan je met de olie op het dak gaan zitten.’

‘Ja, ja, kalm maar,’ suste Steinhacker terugdeinzend. ‘Ik controleer dat wel!’

‘Vooruit dan!’ snauwde de motormagnaat. ‘Zoek uit, van wie dat lampje is en neem maatregelen aws. Als je ons in de steek laat, zal ik zorgen dat je niets dan de windmolens overhoudt!’

De volgende aflevering van De Bovenbazen staat maandag op deze plek.