correcties en aanvullingen

Bij het artikel ‘Laat robots los op de wereld, weg uit het lab’ (2 mei, pagina 14&15) stonden vier foto’s van nao-bots. Bij één van die vier (die op pagina 14) stond abusievelijk niet vermeld dat deze foto van Titus Nachbauer was.