Brief over bezuinigen

Dit is geen bezuinigen

In de Nederlandse taal lijken ten minste twee definities te bestaan voor het woord ‘bezuinigen’.

Eerst is er natuurlijk de definitie waarin bezuinigen betekent dat wij moeten besparen, oftewel minder moeten uitgeven.

Ten tweede is er de definitie van de overheid. Ik vind het misleidend om een verhoging van de btw te presenteren als een bezuiniging.

Ik wil de overheid oproepen de Nederlandse taal correct te gebruiken. De btw-verhoging is een lastenverzwaring voor de burger en geen bezuiniging van de overheid.

Rob Bosman

Breda