Arnhemse instellingen tegen kunstengebouw

Het museum voor moderne kunsten, de schouwburg en het filmhuis in Arnhem zijn ongelukkig dat de gemeente de plannen doorzet om de drie instellingen samen te brengen in één kunstengebouw. Zij vinden dat de oorspronkelijke plannen te veel zijn uitgekleed.

Dat blijkt uit de reactie van de drie directies op voorstellen die het college van burgemeester en wethouders gisteren naar de gemeenteraad heeft gestuurd. Daarin stelt het college dat het ‘kunstenclustergebouw’ financieel haalbaar is. De directies van schouwburg, filmhuis en museum vrezen dat de oorspronkelijke ambities niet gehaald worden, en schrijven dat niet meer overblijft dan een „duur bedrijfsverzamelgebouw”.

Acht jaar geleden namen de drie kunstinstellingen zelf het initiatief om samen te gaan werken. Hun huisvesting was hard toe aan renovatie. Maar vooral zagen zij de mogelijkheid om samen activiteiten te ontwikkelen die meer en een jonger publiek zouden trekken. Het nieuwe gebouw moest een belangrijke culturele ontmoetingsplaats worden.

De gemeente omarmde het initiatief, omdat ze het kunstengebouw als trekker ziet voor Rijnboog, een ambitieus plan om verpauperde wijken aan de oever van de Rijn aantrekkelijker te maken.

Maar de plannen bleken voor grote tekorten te zorgen. In de nieuwste voorstellen moeten het museum, de schouwburg en het filmhuis daarom flink aan expositieruimte en stoelen inleveren. Ook in de gemeenschappelijke ruimten is flink gesneden. De lasten zullen fors omhooggaan.

De instellingen dringen er bij de gemeente op aan om naar alternatieven te kijken. Bijvoorbeeld om slechts twee van de drie naar een nieuw gebouw te laten verhuizen of te kiezen voor renovatie van museum en schouwburg en een nieuw pand voor het filmhuis.

In Arnhem ligt de verhuizing gevoelig. Zeker liefhebbers van het museum hechten sterk aan de plek waar het nu is gevestigd in een oude herensociëteit op een stuwwal met uitzicht over de uiterwaarden. Op een politieke bijeenkomst vorige maand zei voorzitter Geert van Veersen van de vriendenvereniging: „Voor dat kleine beetje meer ruimte ga je deze mooie plek toch niet verlaten?”