Vestia-accountant KPMG tekent niet meer

KPMG heeft tijdelijk de tekenbevoegdheid ingetrokken van accountant Marco Noorlander, die in 2010 de boeken van de in nood geraakte woningcorporatie Vestia heeft gecontroleerd. Dat heeft KPMG bevestigd. Noorlander zal ook van andere corporaties de boeken voorlopig niet meer controleren.

„Wij hebben dit als maatregel getroffen, zolang ons eigen onderzoek naar Vestia loopt”, zegt een woordvoerder van de accountantsfirma. Vestia raakte vorig jaar in financiële nood, nadat de corporatie in 2010 zijn derivatenportefeuille had verdubbeld. Het Openbaar ministerie doet onderzoek naar fraude en omkoping bij Vestia en heeft kasbeheerder Marcel de V. vastgezet.

Vorige week maakte KPMG bekend dat het zijn goedkeurende verklaring bij de jaarrekening van 2010 heeft ingetrokken. KPMG doet een eigen onderzoek naar alle jaarrekeningcontroles die de firma heeft uitgevoerd bij corporaties. Op de controle van de jaarrekeningen van 2011 zijn nieuwe teams gezet met meer kennis van financiële markten en van derivaten, zegt de woordvoerder.

Ook bij Deloitte, de accountantsfirma die tot en met 2009 de boeken van Vestia controleerde, tekent de verantwoordelijke accountant geen jaarrekeningen meer. Dat heeft echter niets met Vestia te maken, zo schreef accountant Piet Klop, eerder deze week in een verklaring die hij naar zijn relaties stuurde. Volgens dagblad De Telegraaf is er wel een verband met de boete die Deloitte in februari kreeg van de Autoriteit Financiële Markten, nadat deze toezichthouder tekortkomingen bij de controle van tien jaarrekeningen over 2008 had geconstateerd.

Pieter Lakeman heeft gisteren namens Stichting Sobi een tuchtrechtelijke klacht ingediend tegen KPMG. Hij meent dat in het jaarverslag onvolledige en misleidende informatie is verschaft over de rentederivaten. De woordvoerder van KPMG noemt de klacht „voorbarig”, zolang er nog verschillende onderzoeken naar de gang van zaken bij Vestia lopen.

Bij toezichthouder Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting schort Hessel Lindenbergh tot eind september zijn werkzaamheden op als voorzitter van het bestuur. Lindenbergh is ook president-commissaris van ABN Amro en dat kan leiden tot een mogelijk tegenstrijdig belang. Dat heeft het CFV vanmorgen bekendgemaakt. De toezichthouder zal zich meer bemoeien met de relatie tussen Vestia en de banken bij de afwikkeling van de derivatenportefeuille, zo verwacht het CFV.

Bij het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW) is Els Swaab sinds 1 april de nieuwe voorzitter van de raad van toezicht. Dat heeft het WSW, dat leningen van corporaties borgt en de afgelopen jaren toezicht hield op hun derivatenposities, gisteren bekendgemaakt.